Čo sa to zase Grécku schválilo?

bludiskoUrčite ste všetci zachytili správy o novej pôžičke pre Grécko. Avšak termín „nová pôžička“ je príliš zjednodušujúci názov toho, čo bolo schválené. Celý mechanizmus „záchrany“ Grécka začína pripomínať mechanizmy, ktoré sme pred rokmi stavali v legendárnej hre TIM.

Najskôr malé zhrnutie. Po odhalení obrovských deficitov v Grécku investori stratili dôveru v Grécke dlhopisy a prestali ich nakupovať. To spôsobilo, že Grécko by nebolo schopné refinancovať svoj dlh, ani získavať peniaze na prevádzku štátu (keďže má deficitné rozpočty).

Než sa tak stalo, zasiahli MMF a EÚ. Spolu pripravili pre Grécko pôžičku vo výške 110 miliárd euro (30 miliárd od MMF a 80 miliárd z bilaterálnych pôžičiek od členov eurozóny), ktorej sa Slovensko zúčastnilo len prostredníctvom MMF. Táto pôžička je vyplácaná postupne, pričom Grécko musí spĺňať dohodnuté kritériá, aby dostalo ďalšiu splátku. Z tejto pôžičky od mája 2010 dosiaľ vyčerpalo 73 miliárd euro.

Pôvodný plán bol taký, že Grécko sa vráti na trhy v roku 2011 (a ešte začiatkom roka 2011 to niektorí tvrdili), situácia sa naopak neustále zhoršovala, Grécko neplnilo podmienky prvého balíka, dostalo sa do hlbokej recesie, a začal sa približovať termín veľkej splátky viac ako 14 miliárd dlhopisov v marci 2012.

Predstavitelia EÚ pripravili ďalší balík pôžičiek vo výške 130 miliárd euro. Použitý na to bude už EFSF, založený (spolu s menšou sestrou EFSM) v roku 2010. ESFS je súkromná spoločnosť, ktorá vydáva vlastné dlhopisy, garantované členskými štátmi Eurozóny, a získané prostriedky požičiava problematickým štátom. Časť zo 130 miliárd by mal opäť poskytnúť MMF, koľko, a či vôbec, je ešte stále nejasné.

Aby sa Grécko mohlo vrátiť na trhy, je potrebné zraziť jeho dlh so súčasných 170% HDP na 120%, čo je úroveň, považovaná za dlhodobo udržateľnú. Keďže samotnou pôžičkou alebo prudkým rastom HDP to nie je možné, bola pripravená dohoda s veriteľmi (hoci to nebolo hneď…). Plán je, že Grécko v dobrovoľnej reštrukturalizácii odpíše 53% z asi 200 miliárd dlhopisov v rukách veriteľov, a to tak, že títo dostanú nové grécke dlhopisy v hodnote 31.5% pôvodnej nominálnej hodnoty plus krátkodobé (dva roky) cenné papiere EFSF. Touto operáciou by sa mal Grécky dlh znížiť asi o 100 miliárd.

To ešte nie je všetko. Centrálne banky viacerých členov Eurozóny (Slovenská nie) priebežne nakúpili grécke dlhopisy v nominálnej hodnote 65 miliárd za asi 30% nominálnej ceny. Výmenou za nové dlhopisy vo vyššej hodnote (ca 47% miesto 30%) sa im tak v účtovníctve zjaví zisk necelých 20 miliárd euro. Zo štandardných okolností by sa rozdelil medzi jednotlivé krajiny eurozóny, v tomto prípade ich ale tieto následne pošlú do Grécka. Krajina naďalej musí zavádzať nové úsporné opatrenia, a do ústavy zaniesť prednosť splátok dlhov pred akýmikoľvek inými platbami.

Skombinovaním týchto troch opatrení by sa mal do roku 2020 znížiť na 120% a Grécko by sa malo byť schopné vrátiť na trhy aj vďaka očakávanému primárnemu prebytku do roku 2015. Je tu však viac háčikov ako v rybárskej sade deluxe.

  1. Výška participácie MMF je nejasná
  2. Aby plán vyšiel, v Grécku sa v roku 2013 musí zastaviť prepad ekonomiky, a v nasledujúcich rokoch musí ekonomika rásť.
  3. Vynútené opatrenia už narážajú na odpor nielen medzi bežnými Grékmi, ale čoraz častejšie aj u politikov. Krajná ľavica aj pravica v Grécku posilňujú a v tohtoročných voľbách môžu získať cez 40% hlasov. Aj viacerí členovia vlády opatrenia začali odmietať.
  4. Plán ráta s príjmami z privatizácie 48 miliárd do roku 2020. Privatizácia však ide zatiaľ veľmi pomaly a tento cieľ je viac ako odvážny.
  5. Grécko bude financované cez EFSF, a ten si musí udržať náklady financovania (úroky) na uzde. V minulosti už prišlo k zníženiu ratingu EFSF.
  6. Výmena dlhopisov sa ľahko povie, ťažšie vykoná. Koľko percent investorov sa jej dobrovoľne nakoniec zúčastní bude jasné až v polovici marca, momentálne sa odhady pohybujú na 75%. Ostatní budú pravdepodobne donútení sa pripojiť (vďaka Collective Action Clause, ktorá znamená, že väčšina držiteľov dlhopisov výmenu odhlasuje pre všetky dlhopisy). Ratingové agentúry už ohlásili, že výmena bude pre nich znamenať technický bankrot Grécka, nevie sa však, či to spustí aj výplatu CDS na grécky dlh (Credit Default Swap, akési „poistenie“ dlhopisov). O tom musí rozhodnúť International Swaps and Derivatives Association, v ktorej sedia aj niektoré veľké banky. Či by mala prípadná aktivácia CDS negatívny dosah na celú Eurozónu, je opäť predmetom diskusie.

Každý z týchto bodov je plný slov „možno, asi, pravdepodobne, snáď,“ ktoré najlepšie charakterizujú výsledok tejto veľkej operácie.

Čo z toho vyplýva pre občana Slovenska a jeho Účet za Euro? Z nového dlhu budeme garantovať 236€ na hlavu (presné číslo závisí na participácii MFF).
 

most beneficial western side together with irvine selection hotel room snooki weight lossThe Best Colors to Wear When Having School Picture Taken
Stay Warm all Winter with these Cozy UGG Boots porno both of which are listed as
Rob Kardashian Foxtrots for Dad youjizz If you don’t want to do this
Undead Nightmare Red Dead Redemption free gay porn stylish tips for petite gals
Good Color Combinations for Clothes black porn So i went from this to this in about five years
Pack the Essentials for Your Model Shoot cartoon porn ivory and cream are innate neutrals
weird myths you have been told about makeup how to lose weight fast those jeans are more comfortable to me
Halter Dress Is Your Style miranda lambert weight loss ticklwhen it comes tog an individual’s cool using type of ways
How to shop for and wear fashion accessories part 1 weight loss tips you’ll be in good company

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *