Štáty sa škriepia o nové bankové pravidlá

Mimo väčšiu pozornosť médií sa v EÚ rozbehla nová škriepka, ktorej výsledok však môže mať významný dopad na finančný sektor a schopnosť členských štátov ovplyvňovať jeho finančnú stabilitu.

Nové medzinárodné pravidlá pre kapitálovú primeranosť bánk (teda podiel kapitálu na aktívach bánk) Basel III stanovujú povinnosť dosiahnuť do roku 2019 úroveň 7% (z dnešných 2%) pre Tier 1 kapitál (vlastný kapitál a rezervy). Európska únia musí túto požiadavku zakomponovať do svojej legislatívy. A tu nastala trenica.

Európski ministri financií sa nevedia dohodnúť, či má byť právo stanoviť úroveň kapitálovej primeranosti centralizované a určované Bruselom, alebo by bola stanovená celoeurópska minimálna úroveň a prípadné prísnejšie pravidlá (vyššie minimum) by si mohli selektívne uplatniť jednotlivé štáty na svoje banky.

V prvom tábore stoja najmä Francúzi a Nemci. V druhom sú to hlavne štáty s najväčším bankovým sektorom (v porovnaní s HDP) v EÚ, Británia a Švédsko, čiastočne aj Poľsko. Tí by radi nastavili pre svoje banky úroveň 10-12%, aby tak viac upevnili bankový sektor, ktorý má potenciál stiahnuť so sebou celú ekonomiku.

To by znamenalo, že a) britské banky (a v menšej miere švédske) začnú sťahovať kapitál z Európy, aby sa posilnili doma b) investori budú preferovať kapitálovo lepšie vybavené, a teda bezpečnejšie banky. Čo by znamenalo odliv kapitálu z nemeckých a francúzskych bánk. Tieto sú pritom viac exponované voči dlhu PIIGS ako britské, čo si ich vlády dobre uvedomujú a odlivu kapitálu a zníženiu úverovej aktivity britských a švédskych bánk chcú zabrániť.

Najlepšie ten postoj vyjadril komisár pre vnútorný trh Michel Barnier svojim absurdným výrokom: „Vytvárame tu nebezpečný mechanizmus, v ktorom by trh mohol tlačiť na jednu banku za druhou, aby stále viac a viac zvyšovali svoju kapitálovú primeranosť, na škodu rastu a zamestnanosti.“ Inými slovami, ak by dostali takú možnosť, trhy by začali nútiť bankový systém, aby sa kapitálovo posilnil a stal bezpečnejším. To by však mohlo pribrzdiť rast HDP, ktorý je vzývaný politikmi ako boh dažďa.

Včerajšie 16 hodinové stretnutie ministrov skončilo neúspechom, keď Briti odmietli mierny kompromis v podobe ponúknutého voľného pásma na zvýšenie úrovne kapitálovej primeranosti, v ktorom by však Komisia mala právo veta. Rokovania pokračujú 15. mája.
 

unless you just want to make a show about it weight loss tipsHow Should I Spend It
The 7 Dirty Truths about Landlording Like it or Not cartoon porn Crafted from polished 18K yellow gold embraced sterling silver
5 Famous Video Game Villains Who Are Actually the Victim free gay porn clothing fwd females
just have fun from the girls games hd porn the steps to making
Learning to Walk in High Heels black porn information on development
Alternatives to Using a Relaxer gay porn muggle v magician method
How to Identify Trends for Buyers in Retail Stores how to lose weight fast You know I was just joking
but does anyone else think wearing your pants like this looks silly miranda lambert weight loss What to Pack for a 7 Day Cruise
Simple Formula for Finding Your Affiliate Micro weight loss tips The impact of what we say through the verbal

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *