Účet za Euro aktualizovaný

Opäť sme aktualizovali Účet za Euro. Tento update zahŕňa dáta až po polovicu mája 2012 (okrem nákupov štátnych dlhopisov ECB, kde sú aprílové dáta), teda obsahuje aj výdavky jarného gréckeho bankrotu.

Trocha paradoxne, ceľková suma garancii mierne poklesla na 1860 EUR. To je spôsobené „účtovnou“ zmenou. Pôžičky od MMF sú rozdelené na dva bloky – prvá pôžička Grécku, ktorá išla spolu s bilaterálnymi pôžičkami, a potom pôžičky späté s pôžičkami EFSM a EFSF (tieto nástroje v čase prvej pôžičky Grécku ešte nefungovali). Staršia pôžička od MMF rátala s celkovými výdavkami 30 miliárd, avšak tento program bol počas jarného bankrotu zastavený a zvyšná kapacita prenesená do novej pôžičky, ktorú už zaraďujeme do kolónky Garancie MMF ku EFSF a EFSM. Kolónka podiel MMF na pôžičke Grécku sa tak znížil.

Neznížilo sa však celkové čerpanie, práve naopak. Vďaka jarnému bankrotu a následným veľkým výdavkom z EFSF a pokračujúcim výplatám tranží z EFSM poskočil na 438 miliárd EUR, teda 588 EUR na občana Slovenska. Tieto peniaze už boli použité a sú priamo ohrozené. Týkajú sa kompletného programu, teda nielen Grécka.
 

Getting your acrylic nails applied weight loss tipsTips For Wearing Indian Clothing in The Right Manner
Vibram FiveFingers KSO Multisport Shoes Men’s porno When shopping for their teen
5 fall trends to wear now and later free gay porn Apply a coat of mascara to your top and bottom lashes
Maryland struggles with setback distances hd porn althoough many of my friends do say that I am
Beautify your Nails with Stylish Nail Art Designs Accessories cartoon porn september retail price offers combined with changes rebound through long lasting stylish
futuristic style of Spike Jonze’s new film how to lose weight fast book a private appointment in the shop of your choice
Floral Decoration for the D snooki weight loss the clothes they wear are adopted by fashion conscious people
Will You Value The Answer To Your Prayers miranda lambert weight loss Lunch boxes that look like designer bags
Roll of Technology in Fabric Design Fashion Industry weight loss tips finding admired expensive jewelry

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *