Stručne – ako funguje euroval (ESM)

Opakovane sa stretávame s tým, že bežná verejnosť, ale aj napríklad novinári, majú len veľmi hmlistú predstavu, ako trvalý euroval (ESM) vlastne bude fungovať. V nasledujúcich pár vetách sa to pokúsime čo najstručnejšie zhrnúť.

ESM je akciová spoločnosť, umiestnená v Luxembursku. Jej akcionári sú členské štáty eurozóny. Ako každá akciová spoločnosť, aj ESM má vlastný kapitál, ktorý poskytli akcionári. V prípade ESM je to hotovosť 80 miliárd euro, ktorú musia akcionári ESM poskytnúť. Okrem toho sa akcionári zaviazali poskytnúť ďalších 620 miliárd euro kapitálu na požiadanie. Akcie sú medzi akcionárov rozdelené nerovnomerne (Slovensko má 0,824% akcií), podľa tohto kľúča jednotlivé štáty poskytujú ESM kapitál.

ESM má dve úlohy. Tou prvou, pre ktorú bol vytvorený, je požičiavať peniaze problémovým štátom a podľa aktuálnej dohody aj priamo bankám. ESM takisto s najväčšou pravdepodobnosťou bude aj priamo nakupovať dlhopisy štátov eurozóny v prípade, že požadované úroky na nových dlhopisoch daného štátu budú príliš vysoké.

ESM môže priamo požičať peniaze zo základného kapitálu (80 miliárd), ktorý tam akcionári vložili (resp. vložia – bude to v niekoľko splátkach do roku 2014, hoci na začiatku mali byť splátky rozložené až do roku 2017) jednoročných splátkach). Tieto peniaze by sa však takto veľmi rýchlo minuli (len španielskym bankám pôjde 100 miliárd). Preto musí ESM zohnať ďalšie peniaze. To je úloha dva.

Druhou úlohou je vydávanie ESM dlhopisov a ich predaj investorom na dlhopisovom trhu. Tak ako investori mohli kúpiť dlhopis Nemecka, USA, alebo Toyoty, môžu kúpiť aj dlhopis ESM.

A čo ten kapitál na požiadanie? O ten ESM požiada svojich akcionárov vtedy, ak pomer vydaného dlhu (ESM dlhopisov) a vloženého kapitálu kapitálu prekročí 6,66.

Príklad fungovania. Do ESM vložia akcionári (členské štáty eurozóny) v prvý rok hotovosť 16 mld euro. Štát XZ sa dostane do problémov a potrebuje pôžičku 70mld euro. ESM začne konať – vydá ESM dlhopisy za 70mld, investori ich nakúpia, ESM peniaze zoberie a dá krajine XZ. Pomer medzi dlhopismi a kapitálom je 70/16, teda 4.375.

Avšak zrazu dostane do problémov aj banka AB a európski predstavitelia rozhodnú, že potrebuje pôžičku 100 mld euro. Ak by ESM vydala dlhopisy za 100 mld euro, pomer vydaných dlhopisov a kapitálu by bol 170/16, teda 10,625. Investori by sa zľakli toho, že pri tak veľkom nepomere by im ESM nedokázal vrátiť peniaze, a preto by dlhopisy ESM kúpili len za vysoký úrok. Vtedy ESM požiada akcionárov – nás – aby dodali kapitál. Slovensko si teda požičia a peniaze pošle eurovalu, tak ako ostatní akcionári. Spolu dodajú ESM 9,5 mld euro kapitálu, ten dosiahne 25,5mld a pomer sa opäť vráti na 6,66.

ESM poskytne peniaze a voči štátu XZ si zapíše pohľadávku. Podobne požičia peniaze banke AB a za to dostane jej akcie. Akcionári ESM (my) tak vlastnia akcie a pohľadávku, na druhej strane dlhujú peniaze tým, ktorí si kúpili dlhopisy ESM.

Uplynie nejaký čas. Štát XZ si úspešne zreformuje hospodárstvo, a podarí sa mu peniaze vrátiť. ESM tomu štátu zmaže dlh, peniaze, ktoré od daného štátu dostal vezme a vráti ich investorom, ktorí si kúpili dlhopisy ESM.

Toto je ten ideálny príklad. Avšak uplynie ďalší čas a banka AB napriek snahe zbankrotuje. Dlh ESM je nadradený, takže predajú počítače a mahagónové kreslá a skúsia ESM vrátiť aspoň zlomok. Avšak zo 100 mld euro dokáže ESM získať len 10 mld. ESM ostanú akcie banky AB, ktoré sú však v tomto momente bezcenné.

ESM nedostane peniaze a na dvere jej zabúchajú investori, ktorí si pred časom kúpili dlhopisy ESM a teraz chcú svoje peniaze späť. ESM však peniaze nemá. Preto sa musí obrátiť na svojich akcionárov (nás), aby dodali peniaze. Akcionári si musia požičať a poslať peniaze ESM. Ten ich vráti investorom, ktorí majú dlhopisy ESM. Pre akcionárov sú tak stratené.

Príklad je zjednodušený, ale vyplývajú z neho tri hlavné priame náklady pre akcionárov:

  • Musia si požičať peniaze na kapitál ESM. Za to budú platiť úrok
  • Dlhopisy ESM odlákajú časť investorov z nákupu štátnych dlhopisov. To zdraží financovanie.
  • ESM neinvestuje, ale poskytuje peniaze podľa politických rozhodnutí európskych predstaviteľov. Výmenou za to dostane prísľub politikov jednotlivých krajín, že peniaze raz vrátia, prípadne aktíva pochybnej kvality (akcie krachujúcich bánk). V prípade, že veritelia nedokážu vrátiť všetky peniaze, stratu budú znášať akcionári.

Samozrejme je tu ešte ďalší, nepriamy náklad. Možnosť požičať si peniaze z eurovalu dáva politikom (a teraz už aj manažmentu bánk) možnosť alternatívy k šetreniu. Ak má politik rok pred voľbami a na výber a)zvýšiť vek odchodu do dôchodku a znižiť dotácie firmám b)požičať si peniaze od ostatných krajín a nechať všetko tak, ako bolo, ktorú možnosť si vyberie?

Euroval tak umožňuje vyhnúť sa riešeniam na úkor všetkých ostatných. Momentálne ho čaká ešte hlasovanie v niekolkých štátoch, no nepredpokladá sa, že by v niektorom neprešiel.

Zmluva o ESM

a bold neckwear choice will emanate warmth christina aguilera weight lossFirst TRUE GRIT Trailer Online
10 Common Fashion Mistakes to Avoid cartoon porn since you will be walking in the sand
METTLER TOLEDO Offers Free System Handbook To Integrate Weigh Modules porno from nearly killing the knight Sasame
TV Characters with Great Style cartoon porn This Orange County Airport hotel one of the best Hilton h
Adam Lambert Gets Hauled In girl meets world and ten pounds per annum during life after the age of sixty
Mens Hair Styles 2009 Fashion Trends how to lose weight fast and welcome to the Nordstrom 2012 First Quarter Conference Call
Why do women love knee hi fashion leather boots with a heel miranda lambert weight loss Williams led Peer 42 to 4
Skin Crawling Sensations and Menopause christina aguilera weight loss plus size clothing to gain canadian girls
Sunglasses with Style and Purpose weight loss tips So here you go

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *