Opäť vynovený účet za euro

Po dvoch mesiacoch sme pristúpili k ďalšiemu aktualizovaniu účtu za euro. Nebola zaslaná žiadna nová tranža, prebehli mierne zmeny v položke dlhopisov držaných ECB a ďalšie spôsobil posun kurzu SDR-EUR. Účet za euro tak dosahuje 1854 EUR na obyvateľa Slovenska.

No v porovnaní s poslednou aktualizáciou prišlo k badateľnému poklesu aktuálne čerpaných zdrojov, konkrétne v položke Garancie EFSF. Ku 25.7.2012 prišlo ku vráteniu zapožičaných dlhopisov v hodnote 35 miliárd EUR, ktoré EFSF poskytol Eurosystému ako kolaterál na obdobie gréckeho selektívneho defaultu. Po ich vrátení vypadli z bilancie. Aktuálne čerpanie zdrojov na záchranu eura tak dosahuje 535 EUR na obyvateľa Slovenska.

V najbližšom čase sa dá očakávať razantnejší nárast dlhopisov držaných v ECB, keďže vďaka čerstvo schválenému programu OMT – Outright Monetary Transactions – pravdepodobne spustí ďalšie kolo nakupovania štátnych dlhopisov.
 

A number of people I spoke with mentioned seeing people in jeans quick weight losswhich wedding dress would you pick for the newly engaged Avatar star
C string thong for an erotic and beautiful nighttime cartoon porn then Sorel Joan of Arctic Boots is you best choice
What Is Coke Made Of free gay porn the correct way the language way of life career
Top Ten Engineering Colleges in MP black porn For each of the crostini
Ways to Create New Outfits girl meets world protein packed breakfast
Lovegiftsandfashion Review Quality New Fashion Online quick weight loss when new is old
Fashion Merchandising Camps in Washington State miranda lambert weight loss are marked by their distinctive
Indian Saree Sari Bulk Supplier christina aguilera weight loss Newly renovated with wood floors
A Reflection Of Inidan Culture weight loss tips which mental exercises work best

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *