Juraj Karpiš pre .týždeň: Šlamastika pokračuje

Máme za sebou ďalšie „kľúčové“ zasadanie rady guvernérov ECB. Trhy sa nadchli, Nemci zatínajú zuby. Pritom sa vlastne nič nové neschválilo.

Namietate, že veď už to minulé malo byť kľúčové? Namietate síce správne, no zbytočne. Rastúca koncentrácia „kľúčových“ zasadaní ECB, európskych summitov či rozhodnutí ústavných súdov je dobrým indikátorom neustále zhoršujúcej sa šlamastiky, v ktorej sa eurozóna nachádza.

Očakávania pred posledným rozhodnutím rady boli naozaj veľké. Oficiálne miesta pred zasadaním šírili klebety o „neobmedzených nákupoch“ a „stanovení stropov“ na úroky na dlhopisoch problematických krajín. Neúčasť guvernéra ECB Maria Draghiho na pravidelnom konferenčnom sviatku svetových kaziteľov peňazí v americkom Jacskon Hole, oznámená na poslednú chvíľu z „pracovných dôvodov“, bola interpretovaná ako signál usilovnej práce na záchrane eurozóny a intenzívnej prípravy zázračného riešenia.

Ku TARP, QE, QE2, SMP, EFSF, EFSM, ESBPF, ESM, LTRO, TWIST pribudla po zasadaní ECB ďalšia skratka v rade magických „bezbolestných“ riešení krízy centrálnymi bankami a štátmi. Zahmlievanie podstaty problému a odkladanie riešenia do budúcnosti sa odteraz bude volať aj OMT – Outright Monetary Transactions (priame monetárne transakcie).

V rámci tohto programu bude mať ECB možnosť nakupovať štátne dlhopisy problematických krajín so splatnosťou jeden až tri roky potenciálne bez obmedzenia objemu. Týmto novým programom chce ECB údajne zabezpečiť „nezvratnosť eura“. Nákupy však budú podmienené účasťou krajiny, ktorej dlhopisy má ECB nakupovať, v programe EFSF/ESM alebo inom programe schválenom členskými krajinami eurozóny. Cieľom je aby krajina musela pod externou kontrolou implementovať kroky smerujúce k náprave makroekonomickej situácie. V prípade, že stanovené podmienky krajina nebude plniť, ECB nákupy OMT údajne zastaví. Na rozdiel od nákupov dlhopisov americkým FEDom majú byť nákupy OTM sterilizované, to znamená, že ECB novovytvorené eurá použité na nákup dlhopisov krajín stiahne z inej časti ekonomiky cez úložky alebo predaj pokladničných poukážok. OMT by tak nemal viesť k rastu peňažnej zásoby, iba k socializácii rizika vyplývajúceho z nesplatenia týchto dlhopisov medzi obyvateľov eurozóny.

Finančné trhy boli z oznámenia v eufórii, no zverejnené detaily naznačujú, že ide len o trochu upravenú variáciu už existujúceho Securities Markets Programme (SMP). V rámci neho ECB nakupovala dlhopisy Grécka, neskôr Talianska či iných krajín už od roku 2010 (objem k dnešnému dňu cez 200 mld. eur). Dokonca možno argumentovať, že SMP bol flexibilnejší ako OMT, keďže nákupy v rámci neho neboli formálne podmienené plnením nejakých konkrétnych podmienok. V rámci SMP sa nakupovali aj talianske dlhopisy bez toho, že by Taliansko oficiálne muselo požiadať o pomoc. Áno, ECB síce stanovila určité podmienky pokračovania nákupov a nakoniec aj vykopla bonvivána Silvia Berlusconiho z premiérskej stoličky a dosadila svoju technokratickú figúrku, no iba na základe nejasných dopredu nezadefinovaných a arbitrárnych osobných rozhodnutí čelných predstaviteľov EÚ. SMP vznikom OMT končí a dlhopisy, ktoré boli v rámci neho nakúpené, budú držané do splatnosti.

ECB sa pri OMT snažila ošetriť aj problém, ktorý pri SMP predstavoval streľbu do vlastnej nohy. ECB mala totiž po nákupe dlhopisov pozíciu privilegovaného veriteľa, čo zhoršovalo postavenie ostatných veriteľov a paradoxne viedlo k rastu rizika na zostávajúcich dlhopisoch a znižovaniu dopytu po nich. Grécke dlhopisy nakúpené v rámci SMP boli napríklad chránené pred reštrukturalizáciou počas posledného gréckeho bankrotu.

Štátne dlhopisy sa nakupujú za novovytvorené eurá centrálnou bankou. A nie je to náhodou financovanie štátov centrálnou bankou zakázané zmluvami o fungovaní EÚ? Podľa ECB nie. Ak vraj vy predávate svoje dlhopisy Ferovi, a Fero ich následne predáva producentovi peňazí, podľa ECB nedochádza k vášmu financovaniu monetárnou autoritou. Výnimkou v akceptovaní tejto podivuhodnej logiky je Nemecko. Šéf Nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann bol jediným hlasom proti schváleniu OMT a Bundesbanka nezvyčajne na zasadanie rady reagovala vlastnou tlačovou správou, kde opatrenia prirovnáva k „financovaniu vlád tlačením bankoviek“ a varuje, že monetárna politika sa stáva slúžkou fiškálnej politiky. Nemecký Die Welt píše o tom, ako „ Finančné trhy oslavujú smrť Bundesbanky“ a pre Nemecko začína „nočná mora“ z neobmedzených nákupov dlhopisov.

OMT, čiže oprášené SMP bez formálneho limitu, určite nemožno považovať za riešenie, ale iba za ďalšie z nekonečnej rady opatrení na „kupovanie času“ zvyšujúce náklady konečného rozuzlenia. V znižovaní úrokov problematických krajín v minulosti SMP príliš nefungovalo, nie je preto celkom zrejmé, prečo by malo fungovať OMT. OMT nezastaví odliv vkladov zo Španielska, nenaplní štátne kasy prasiatok, nepomôže zavádzať bolestivé štrukturálne reformy či úsporné opatrenia. Práve naopak. Odzbrojením dlhopisových trhov a elimináciou ich tlaku OMT odstráni múr, ku ktorému musia byť politici v Taliansku, Španielsku či iných krajinách pritlačení, aby konečne mohli robiť extrémne nepopulárne kroky. OMT teda zhoršuje situáciu a zvyšuje náš konečný účet za euro. Navyše sa ECB, volajúca po fiškálnej centralizácii, nebadane transformuje na voličmi nelegitimizovaný nástroj silenej európskej integrácie.

Juraj Karpiš

Publikované v .týždni 37/2012

99 United States Dollar miranda lambert weight lossgets more than he bargained for
How Nursing Scrubs have Been Transformed Page 1 of 2 cartoon porn stretching most of the screenplay private
Assessing the Wild Card in the iPhone Rollout hd porn The laws attack revealing clothing
David Beckham Bodywear for H 2012 cartoon porn The serosa was closed in an embrocating fashion with 1 Chromic suture
3 Reasons To Be Cautious About Whirlpool girl meets world portrait photography or other sources have been published
Strong reputation Nike shoes range in price and value gay porn In another article
Ceylon Cinnamon for Weight Loss how to lose weight fast Depending on what is more important to the customer
Lady Gaga Inspires Dangerous Fashion Trend With Teens snooki weight loss and clothing become the material for bringing their art to life
The Job of a Merchandiser weight loss tips Spring is the time for those leisure mornings and cool dressing

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *