O Cypre ešte budeme počuť – Budiž Euro! 13/2013

Cyperská kríza priniesla nový vietor do plachiet krízy v Európe a naplno otvorila otázku, ktorá sa dosiaľ iba opatrne preberala v kuloároch – čo s európskymi bankami? Ale po poriadku.

Pred necelými dvoma týždňami ECB ohlásila, že dôjde k zastaveniu pomoci cyperským bankám cez pumpovací nástroj zvaný ELA. Krízou a najmä stratami v Grécku tvrdo zasiahnutá krajina musela rýchlo konať, pretože jej bankovému systému hrozilo okamžité zrútenie. Z kombinácie rôznych oficiálnych aj neoficiálnych dôvodov sa Trojka rozhodla, že na rozdiel od Španielska, straty cyperských bánk neponesú len európski daňovníci cez euroval, ale čiastočne aj vkladatelia v cyperských bankách.

Prvá dohoda, podľa ktorej sa mali zdaniť všetky vklady vo všetkých bankách, vyvolala búrku a neprešla cyperským parlamentom. Po týždni intenzívnych rokovaní, počas ktorých boli banky zavreté, ľudia stáli v rade pred bankomatmi a ekonomika krajiny zamrzla, sa zrodila nová dohoda. Tentoraz hádam definitívna. A bez zbytočného schvaľovania v parlamente.

Viac o O Cypre ešte budeme počuť – Budiž Euro! 13/2013

Taboo broken, twice! – Fiat Euro! 12/2013

The crisis was hidden in Cyprus. We broke two different taboos. Moscow-Cyprus: booked out.

During the last months we been listening the eurozone leaders repeatedly saying that the crisis is over. Spanish banks rescued, Italian and Spanish bond yields low, the Irish returned to the market. Greeks and Portuguese still demonstrate but their governments keep dragging the proposed reforms like apathetic mules under the benevolent eye of the Troika, which is handing out deadline postponements for compliance with the limits easily. And suddenly – Cyprus.

Viac o Taboo broken, twice! – Fiat Euro! 12/2013

Vaše peniaze v akcii

Španielska banka Bankia, ktorá vznikla spojením regionálnych sporiteľní, sa zapíše do knihy rekordov.

Vlani dosiahla stratu 19,1 miliardy eur, čo je najväčšia strata podniku v histórii Španielska. Sú to dve percentá HDP tejto krajiny alebo 26 percent HDP Slovenska. Táto jediná banka vlani stratila 423 eur na každého Španiela.

Akcie banky Bankia, do ktorých jej pracovníci po vypuknutí problémov s nedostatkom kapitálu nahovorili množstvo obyčajného ľudu, stratili za necelý rok po 99,7 percenta hodnoty. Bankiu vlani v máji prebral štát a na jej záchranu použil 20 miliárd eur daňových poplatníkov.

Bankia síce presunula takmer 10 percent aktív vo forme úverov za 32 miliárd eur na španielsku „zlú banku“ SAREB, ktorá má pomôcť ozdraviť tamojší bankový sektor, no napriek tomu zostal podiel nesplácaných úverov vysoko. Z 13,4 percenta klesol iba mierne na 12,9 percenta. Knihy rekordných strát teda určite netreba zatvárať.

Viac o Vaše peniaze v akcii

Tabu zlomené, dvakrát – Budiž Euro! 12/2013

Kríza kula pikle na Cypre. Zlomili sme dve rôzne tabu. Z Moskvy na Cyprus nepoletíte.

Posledné mesiace sme počuli popredných predstaviteľov eurozóny neustále opakovať, že kríza je za nami. Španielske banky zachránené, talianske a španielske úroky poklesli, Íri sa vrátili na trh. Gréci a Portugalci demonštrujú, ale ich vlády ako apatické mulice ťahajú navrhnuté reformy ďalej pod zhovievavým okom Trojky rozdávajúcim odklady termínov na plnenie limitov. A zrazu Cyprus.

Cyprus sa spolu so Slovinskom už pekných pár mesiacov tackal v závetrí problémov PIIGS. Každý vedel, že bude potrebovať pomoc, ale tá je v porovnaní s inými štátmi tak malá, že to nebolo príliš vzrušujúce. Po nedávnych voľbách majú na Cypre nového prezidenta, ktorý bol viac naklonený pomoci od Trojky ako jeho predchodca. Oficiálnym signálom bolo oznámenie ECB, že od tohto utorka prestane cyperským bankám poskytovať likviditu cez program ELA – inak povedané, zakáže cyperskej centrálnej banke tlačiť eurá. Tie sú zdecimované naviazaním na Grécko a stratami z gréckeho haircutu. Tradičná záchranná akcia spojená s potriasaním rúk a lososovými chlebíčkami mohla začať.

Viac o Tabu zlomené, dvakrát – Budiž Euro! 12/2013

Again Those Rules! – Fiat Euro! 11/2013

Is Germany pro-growth? Spaniards learned the trick. Many meetings in Cyprus. Irish celebration.

Good news, we have new rules for the rules of the rules! The European Parliament approved another set amending existing rules, this time under the name Two-Pack. It follows the Six-Pack, which is in turn an extension of the Stability and Growth Pact. Two-Pack comes up with two novelties. One of them is an obligation to present the national budget for inspection to the Commission, which will assess whether it likes it or not. European Parliament amended the Commission proposal by including the „growth“ measures. In other words, to get an exception will be even easier as before.

Viac o Again Those Rules! – Fiat Euro! 11/2013

Zasa tie pravidlá – Budiž Euro! 11/2013

Je Nemecko pro-rastové? Španieli sa naučili trik. Na Cypre sa schôdzuje. Írska oslava.

Dobrá správa, máme nové pravidlá ku pravidlám pravidiel! Európsky parlament odobril ďalšiu sadu úprav pravidiel, tento raz pod názvom Two-Pack. Tá nadväzuje na Six-Pack, ktorý je zase nadstavbou Paktu stability a rastu. Two-Pack prináša dve novinky. Jednou z nich je povinnosť ukázať rozpočet na kontrolu Komisii, ktorá posúdi, či sa jej páči. Poslanci návrh Komisie doplnili ešte „rastovými“ opatreniami. Inými slovami, dostať výnimku bude ešte ľahšie.

Napríklad také Portugalsko. Pôvodne malo dosiahnuť 3 % deficit tento rok, avšak už mu bol udelený odklad do roku 2014. Koniec tohto roku je ešte v nedohľadne a Portugalsko už žiada ďalší odklad do roku 2015. Je už takmer schválený, hoci Nemci mrmlú čosi o tom, že si to nevedia predstaviť. Naopak, čoraz jasnejšie si vedia predstaviť svoj vlastný rozpočet vyrovnaný v roku 2015. V roku 2014 by mali vo federálnom rozpočte škrtnúť 5 miliárd eur, čím by im rozpočet poklesol nie len v relatívnych (v pomere ku HDP), ale aj v absolútnych číslach. Napriek tomu, že väčšina Európy obviňuje Nemecko z toho, že nie je „prorastové“, ako jedna z posledných krajín si drží aký-taký rast a stabilizovanú nezamestnanosť.

Viac o Zasa tie pravidlá – Budiž Euro! 11/2013

My right is your duty – Fiat Euro! 10/2013

African holiday without potholes. European Official? „No, you must have mistaken me for somebody else!“ Inspectors forgot to check on themselves. Guaranteed Spanish investment.

It’s great to have the right to housing, or health care. But one must realize that neither houses nor surgeries fall from the sky. Somebody has to be there to provide them. An increase in the rights of one must always be balanced by restricting rights of others.

Viac o My right is your duty – Fiat Euro! 10/2013

Moje právo je tvoja povinnosť – Budiž Euro! 10/2013

Africká dovolenka bez výtlkov. „Euroúradník? Nie, to si ma s dákym mýlite!“ Kontrolóri zabudli skontrolovať seba. Zaručená španielska investícia.

Je skvelé mať právo na bývanie, či zdravotníctvo. No treba si uvedomiť, že domy ani operácie nepadajú z neba. Niekto konkrétny to musí zabezpečiť. Navýšenie práv jedného musí byť vždy vybalansované obmedzení práv niekoho iného.

Ignorovanie tohto vzťahu je v politike úplne bežné a v Bruseli majú na to obzvlášť špecialistov. Pre nedostatok priestoru len zmienime vtipný nápad zvaný právo na bankový účet pre každého (asi ho skutočne bude treba, keďže čoraz viac členských štátov zakazuje obyvateľom používať hotovosť, aby mali lepší dohľad nad ich transakciami).

Zaujímavejší je návrh práva na prácu pre mladých. Odpoveďou Európy na rastúcu nezamestnanosť mladých nie je spružnenie zákonníkov práce či minimálnej mzdy, ktoré by aspoň trocha vyrovnalo šance mladých ľudí bez skúseností voči starším ľuďom s pracovnou históriou, ani zníženie daňového zaťaženia mladých (u nás sme spravili presný opak, zdraželi sme časť študentov o dobrých 30%). Odpoveďou ako vždy je len zvýšený prietok peňazovodu od európskych daňovníkov do rôznych európskych pracovných schém a programov.

Viac o Moje právo je tvoja povinnosť – Budiž Euro! 10/2013

Europe in Fantozzi’s hands – Fiat Euro! 09/2013

Two clowns won, who will laugh? The crisis is not returning and also is. Britain vs. Greece.

Italian election results are known to all of you. Technocrat Monti leaves and he will be most probably replaced with a coalition hastily cobbled together under the slogan saying: virtue of necessity. And maybe there will be even early elections. Anyway, Italy is finally where it belongs – in the spotlights.

Economically the third largest member of the euro zone, it has a high potential to sink both ESM and EFSF just like stones. It already had its head in the loop twice, when first in the summer of 2011 and then a year later the yields on its bonds skyrocketed and the ECB had to intervene in order to calm down the situation by buying bonds, or by a promise to buy them. Although Italy has a primary surplus in the budget, it does little help, as the debt reaches nearly 130% of GDP, or two trillion euro in absolute terms, (after the U. S. and Japan, the Italian bond market is the largest in the world and is the largest in Europe).

Viac o Europe in Fantozzi’s hands – Fiat Euro! 09/2013