Barroso: From now on we spend your money at full blast – Fiat Euro! 17/2013

Commission president Barroso proclaimed recently, that austerity has reached its limits. As money doesn’t come to budgets just as a gift from the heaven, the conclusion is simple: you will have to contribute more to your governments.

Slovak citizen have an advantage, as they can see the lie about the austerity quite easily. They just need to look around. For example a small village of Oslany bought a cleaning car for 400 000 euro from European funds to keep clean its 14 km of roads. For such money and with the current gold price, they could for example lay an 80cm-wide golden strip through the entire length of their local roads.

Viac o Barroso: From now on we spend your money at full blast – Fiat Euro! 17/2013

Barroso: Odteraz míňame vaše peniaze naplno – Budiž Euro! 17/2013

Šéf Komisie Barroso v pondelok vyhlásil, že šetrenie v EÚ dosiahlo svoje limity. Keďže peniaze do rozpočtov nepadajú z neba, odkaz občanom je jasný: budete musieť prispievať svojim vládam viac.

Slovenskí občania majú výhodu, že lož o limitoch šetrenia môžu prekuknúť veľmi ľahko. Stačí sa pozorne obzrieť okolo seba. Napríklad obec Oslany si za 400 000 eur z eurofondov kúpila čistiaci voz na udržiavanie svojich 14 kilometrov ciest. Za tieto peniaze mohli napríklad pri aktuálnej cene zlata po celej dĺžke svojich obecných ciest vyzlátiť zhruba 80 centimetrov široký zlatý pás.

Nielen na plytvanie, ale otvorenú spreneveru financií v rámci EÚ sa pozreli aj Briti. Výbor v Snemovni Lordov vypracoval analýzu, podľa ktorej za súčasťou podvodov nestáva 400 miliónov eur ročne, ako odhaduje Komisia, ale až dvanásťnásobne viac, cez 5 miliárd eur. Nemusíme si robiť nádeje, že v národných rozpočtoch je to lepšie. Náš projekt Plytvanie zaznamenal na Slovensku v rokoch 2007-2012 plytvanie v hodnote viac ako 3 miliardy eur. To je napríklad o polovicu viac, ako sa v minulom roku vybralo na dani z príjmu fyzických osôb.

Viac o Barroso: Odteraz míňame vaše peniaze naplno – Budiž Euro! 17/2013

Each minute counts! – Fiat Euro 16/2013

Cyprus still counting. Slovenians and Greeks got more time. Netherlands turned around. Try the Central Banker simulator.

We’ve been promising that we will leave Cyprus alone in the last issues of Fiat Euro but the guy always comes back with some interesting news. The originally required rescue amount of 16 billion suddenly turned out to be at least 21 billion euros. Main reason for this is the unexpected big flight of deposits just before the banks’ closure. Thanks to this, the unfortunate depositors who did not manage to move their savings will have to bear even higher losses than originally estimated. Instead of 5.5 billion the current amount is 8.3 billion euro. One would get annoyed by this! Cyprus is trying to ease the anger of those foreign depositors who lost more than 3 million by offering them the EU passport. Quite an expensive piece of paper, what do you think?

Viac o Each minute counts! – Fiat Euro 16/2013

Každá minúta sa ráta – Budiž Euro! 16/2013

Na Cypre ešte počítajú. Slovinci aj Gréci získali čas. Holandsko otočilo. Zahrajte si simulátor centrálneho bankára.

V ostatných číslach Budiž eura vždy sľubujeme, že Cyprus necháme na pokoji a on sa nám beťár každý týždeň vráti s novou zaujímavou správou a niekedy hneď s viacerými. Z pôvodnej záchrany Cypru vo výške menej ako 16 miliárd začína byť záchrana, na ktorú treba minimálne 21 miliárd eur. Dôvodom je hlavne nečakaný útek vkladov tesne pred zatvorením bánk. Vďaka tomu budú musieť vkladatelia, ktorí ostali, niesť oveľa vyššie straty, ako sa na začiatku predpokladalo. Miesto 5,5 miliardy až 8,3 miliardy. To by naštvalo nejedného! Cyprus sa snaží zmierniť hnev tým, že ponúka zahraničným vkladateľom so stratou viac ako 3 milióny európsky pas. Pekne drahý kus papiera, čo poviete?

Viac o Každá minúta sa ráta – Budiž Euro! 16/2013

Sun, sea, slump – Fiat Euro! 15/2013

For the southern European states, the crisis will become this summer as characteristic as the sandy beaches, sun, or fruit di mare for the dinner. And maybe some northern neighbours will join the party.

The Cypriot stories slowly but surely disappear from the front pages. Capital controls persist and country will probably face a double-digit recession, which will stay around for some time. The initial outrage about the fact that some well-informed managed to transfer their money from their accounts before the agreement on participation of depositors on the bank losses came to the daylight – fades away. The investigation has been suspended for now. But let’s leave the miserable Cyprus and make a Eurotrip.

Viac o Sun, sea, slump – Fiat Euro! 15/2013

Slnko, more a kríza – Budiž Euro! 15/2013

Pre južné štáty Európskej únie bude toto leto kríza rovnako typická ako piesok, slnko a morské príšery na večeru. A možno sa pripoja aj severnejší susedia.

Cyperský prípad pomaly ale isto zapadá do úzadia. Kapitálové kontroly pretrvávajú a krajinu čaká pravdepodobne dvojciferná recesia, ktorá sa s ňou nejakú tú chvíľu potiahne. Rozhorčenie z toho, že niektorí dobre informovaní si stihli presunúť peniaze z účtov ešte predtým ako prišlo k dohode o spoluúčasti vkladateľov na stratách, nevydržalo dlho. Vyšetrovanie bolo nateraz zastavené. Opustime však nešťastný Cyprus a vydajme sa na výlet po Európe.

Slovinsko je takmer jasné. Jeho premiérka síce pri každej príležitosti zopakuje, že to zvládnu sami, ale neverí tomu už snáď ani ona sama. Najväčšie banky v krajine, ktoré sú štátne, majú úroveň zlých úverov 30%, ostatné okolo 20%. Nedopadne to dobre, keď banky rozdávajú pôžičky na základe politických objednávok a záchrana slovinských bánk by mala stáť okolo 7 miliárd eur, pätinu slovinského HDP.

Viac o Slnko, more a kríza – Budiž Euro! 15/2013

Who’s next for the haircut? – Fiat Euro! 14/2013

Cyprus revealed cards. Politicians will have less space for their legs. Spiral of lies by a French (ex)minister. Who’s next?

Cypriot Odyssey is coming to the second act. The thunderous storm calmed down. Now the more quite but also more painful part is taking stage. Troika is complete with all its three members. The last one to come, IMF, will cover approximately 1 out of the 10 billion. The rest will come from the ESM. Three quarters of rescue funds will be used to refinance the old debt, the rest shall be added as a new debt.

There is no loan without a proper memorandum with all the terms and conditions. The Cypriot is really a comprehensive one. The essential condition is the health state of the public finances. Country is supposed to reach a budget surplus of 4% GDP by 2017. This sounds just as real as a trip to Jupiter. Country has been running 4-6% deficits in recent years. Fall of the finance industry and financial loss of many companies that used to have accounts in the stricken banks will only deepen the recession in which Cyprus already is. In order to meet the deficit condition, Troika drafted almost 25 pages of detailed sub-conditions. You can find totally expected ideas such as corporate income tax rate increase from 10 to 12.5% or increasing the retirement age. There are some cherries nevertheless – for instance cancelation of politicians’ right to travel first class when taking intra-continental flights.

Viac o Who’s next for the haircut? – Fiat Euro! 14/2013

Ďalší pán na holenie? – Budiž Euro! 14/2013

Cyperské karty sa pomaly vykladajú na stôl. Politici budú mať menej miesta na nohy. Špirála lží francúzskeho ministra. Kto bude ďalší?

Cyperská odysea sa dostáva do druhej fázy. Najväčšia búrka prehrmela, teraz prichádza možno pokojnejšia, ale určite bolestivejšia časť. Trojku ako vždy doplnil ten tretí člen, MMF. Z 10 miliardového balíka zatiahne zhruba miliardu, ostatné pôjde cez euroval. Tri štvrtiny sa použijú na refinancovanie existujúceho dlhu, zvyšok je nový dlh.

Ku pôžičke patrí aj memorandum s podmienkami a to cyperské je skutočne obsiahle. Základnou podmienkou je stav verejných financií. Do roku 2017 má krajina dosiahnuť prebytok 4% HDP, čo znie reálne asi ako cesta na Jupiter. Posledné roky sa krajina pohybovala v deficitoch 4-6%. Pád finančného sektora a strata peňazí firiem, ktoré mali účty v postihnutých bankách, prehĺbi recesiu, v ktorej sa Cyprus nachádza.

Aby krajina plánované prebytky dosiahla, Trojka načrtla takmer 25 strán podmienok. Nájdeme tam očakávané veci, ako zvýšenie korporátnej dane z 10% na 12,5%, či predĺženie veku odchodu do dôchodku. Ale aj bonbóniky – napríklad zrušenie práva verejných činiteľov na prvú triedu pri vnútro kontinentálnych letoch.

Viac o Ďalší pán na holenie? – Budiž Euro! 14/2013

We shall hear more about Cyprus – Fiat Euro! 13/2013

Crisis on Cyprus brought new tailwinds in the sails of the crisis in Europe and fully opened the question which had only been cautiously considered behind the scenes until now – how to deal with European banks? But first things first

ECB announced almost two weeks ago that it would cease providing help for the Cypriot banks via a pump machine called ELA. Country badly hit by the crisis and also by the losses in Greece had to act promptly to avert the imminent fall of the local banking sector. Due to a combination of various official and unofficial reasons, Troika decided that unlike Spain, the losses from Cypriot banks shall be born not only by the European taxpayers via the ESM but, at least partially, also by the depositors in the Cypriot banks.

Viac o We shall hear more about Cyprus – Fiat Euro! 13/2013