Brusel mení hru – Budiž Euro! 22/2013

Európska komisia mení podmienky konsolidácie. Banky na juhu stále nepožičiavajú. Španieli konečne nachádzajú prácu – v Nemecku.

Európska komisia si odporúčania pre jednotlivé členské krajiny rozmyslela. Vo svojom pravidelnom hodnotení včera dala šiestim problémovým krajinám odklad na splnenie podmienok dodržania deficitu. Inými slovami, francúzska, španielska, či portugalská vláda si môžu na chvíľu vydýchnuť a tlačiť pred sebou balvan nových dlhov aj naďalej.

K hodnoteniu Slovenska bola Komisia pomerne ústretová, keďže sme na polceste k dodržaniu tohtoročného deficitu vo výške 3% HDP. Aj my by sme sa však mali mať na pozore. Ďalšie kumulovanie dlhov nezodpovedných krajín otvára aj ďalšie možnosti prerozdeľovania týchto dlhov medzi Európanov prostredníctvom ESM či nákupom dlhopisov ECB. Koniec koncov, túto možnosť naši volení predstavitelia odhlasovali takmer konsenzom naprieč politickým spektrom. Na konci dňa platia účet za štátnu párty vždy daňoví poplatníci.

Viac o Brusel mení hru – Budiž Euro! 22/2013

Rotting – Fiat Euro! 20/2013

The financial crisis has been with us for six years and counting. The symptoms don’t change- growing unemployment, low or even none economic growth, the same ineffective measures adopted by governments and central banks. However, one thing that does change is the perception of the crisis.

Italy, France, Spain and the majority of the “old” members, with the exception of Germany, are suffering from recession yet again. Even Germany grows by a rate of only 0.1%. Spain has been in recession for seven quarters, and the same goes for Italy, for which this has been the longest period of decline since 1970. Several European countries have gone de facto bankrupt and had to request help from others. However, several members of the “others” group are prepared for the leap into the support-recipients category. Unemployment is reaching historic heights. Governments have reacted by increasing taxes, and despite the fairy-tales about public expenditure cuts, spending in this area is higher than before the crisis, whether nominally, in real terms or even proportionally to the size of the economy.

Viac o Rotting – Fiat Euro! 20/2013

O dva roky z Bruselu – Budiž Euro! 21/2013

Francúzsky prezident predstavil svoje veľké plány. Do dvoch rokov by sa EÚ mala stať politickou úniou a vládu by mal prevziať Brusel.

Podľa Hollandeho bolo už dosť európskej letargie. Treba začať ofenzívu, vybudovať politickú úniu a spoločnú ekonomickú vládu, ktorá by harmonizovala dane, či sociálne záležitosti. Francúzsko je údajne pripravení dodať „obsah“ takejto únii. Dúfajme, že nie aj vedenie. Francúzska ekonomika na tom nie je práve najlepšie a ľudia voliaci nohami demonštrujú, že v európskej súťaži rôznych prístupov k ekonomickej či sociálnej oblasti skôr víťazí ten nemecký systém. A to napriek neférovo nízkym mzdám.

Podobne sa vyjadril aj holandský premiér Mark Rutte. Podľa neho by si Francúzsko skôr malo venovať toľko energie do upratania vlastnej ekonomiky a rozpočtu, ako dáva do vymýšľania európskej ekonomickej vlády. Naopak, talianska ministerka zahraničia berie francúzsky nápad veľmi vážne. Ako sa to vraví s tými vranami?

Viac o O dva roky z Bruselu – Budiž Euro! 21/2013

Building monuments, or memorials? – Fiat Euro! 19/2013

Brussels builds grandiose memorials to itself and the sovereign bond situation calms down in the south. Is the situation getting better?

European council will have new headquarters. Planned expenses were hiked from 240 million eur to 327 million eur. Similarly, new European seat is being built in Luxembourg. The Konrad Adenauer Centre will house 2000 officials, offer gym and magnificent portal with 16 pillars. The price tag far this cottage shows 450 million euro. And we should not forget about the new ECB palace. The taxpayer will pay around 1,2 billion euro for this. What did Barroso say about austerity – too much of it?

Viac o Building monuments, or memorials? – Fiat Euro! 19/2013

Zahnívanie – Budiž Euro! 20/2013

Kríza sa s nami ťahá šiesty rok. Prejavy sa príliš nemenia – nezamestnanosť, nízky alebo nijaký hospodársky rast, rastúce dane, dokola opakované neúčinné kroky vlád a centrálnych bank. Miesto toho sa mení náhľad na krízu.

Taliansko, Francúzsko, Španielsko a väčšina „starých členov“ s výnimkou Nemecka je opäť v recesii. Aj to Nemecko rastie 0,1%, Španielsko je v recesii už siedmy kvartál, rovnako Taliansko, pre ktoré je to najdlhšia séria poklesov od roku 1970. Niekoľko európskych štátov de facto zbankrotovalo a muselo požiadať o pomoc ostatné. Zo skupiny „ostatné“ je pritom niekoľko ďalších štátov pripravených prehupnúť sa do skupiny príjemcov pomoci. Nezamestnanosť dosahuje historické rekordy. Vlády zareagovali zvyšovaním daní a napriek výmyslom o škrtoch sú verejné výdavky v eurozóne vyššie ako pred krízou nielen nominálne, reálne ale aj relatívne k veľkosti ekonomiky.

Viac o Zahnívanie – Budiž Euro! 20/2013

Stavanie pomníkov, či pamätníkov? – Budiž Euro! 19/2013

Brusel si stavia grandiózne pamätníky a dlhopisová situácia na juhu sa upokojuje. Skutočne sa situácia zlepšuje?

Európska rada bude mať nové sídlo. Pôvodne plánované náklady 240 miliónov eur boli navýšené na 327 miliónov eur. Podobne v Luxemburgu sa stavia nové sídlo EÚ. Takzvané Centrum Konrada Adenauera bude mať kancelárie pre 2 000 úradníkov, telocvičňu a veľkolepý portál so 16 oceľovými stĺpmi. Cenovka tejto chalúpky ukazuje momentálne 450 miliónov eur. A nesmieme zabúdať na nový palác ECB, za ktorý európsky daňovník zaplatí okolo 1,2 miliardy eur. Ako to vravel Barroso o tom šetrení – viac sa už nedá?

Najnovšia predpoveď ekonomického vývoja v EÚ z dielne Komisie opäť vracia na svetlo sveta otázku, či má takéto stavanie pamätníkov politikom svoje opodstatnenie. Napriek tradične optimistickému názvu v nej nájdeme zhoršenie oproti predpovedi spred troch mesiacov. Odhad rastu v eurozóne na rok 2013 dosiahol -0,4% z pôvodných -0,3%. EÚ ako celok sa má miesto pôvodného 0,1% rastu prepadnúť do 0,1% poklesu. Deväť štátov eurozóny má mať tento rok deficit verejných financií vyšší ako 3%, v roku 2014 až desať štátov. Rekordmanom má byť Írsko so 7,5 % deficitom, nasledované Španielskom s deficitom -6,5 %, budúci rok táto krajina má prorokované prvenstvo s -7 %.

Viac o Stavanie pomníkov, či pamätníkov? – Budiž Euro! 19/2013

The pressure is increasing in the German Pot – Fiat Euro! 18/2013

European Union was intended to bring peace and prosperity to Europe. Eventually, EU even received Nobel Peace Prize for it. Recently, it has not been very successful in any of the stated objectives, quite the contrary seems to be true. Economy is in trouble and the Member States have more and more reasons for squabbles.

The headline news, which flew beyond the radars of our mainstream media was an German Bundesbank’s objection against the OTM program published in the context of German Constitutional Court hearing on European rescue mechanisms.

According to the Bundesbank, which is itself part of the ECB, is this program of unlimited Member States’ bond purchases unjustified and represents a major risk to the independence of the ECB and the taxpayers. One of the problems is that the OMT program does not even have a clear legal documentation talking about how it actually will work. Currently it is known just that the ECB will reportedly buy an unlimited amount of some bonds at some time. ECB itself admits this and says that the documentation will be prepared when the right time comes, that is when the program will be actually first time used.

Viac o The pressure is increasing in the German Pot – Fiat Euro! 18/2013

V nemeckom hrnci stúpa tlak – Budiž Euro! 18/2013

Európska únia mala priniesť Európe mier a prosperitu. Nakoniec dostala za to aj Nobelovu cenu mieru. No v poslednej dobe sa jej nedarí ani jedno, skôr naopak. Ekonomika je na dne a členské štáty majú stále viac dôvodov na škriepky.

Správou minulého týždňa, ktorá preletela pod radarom väčšiny našich médií, bola námietka nemeckej centrálnej banky voči programu OMT spísaná v súvislosti s pojednávaním nemeckého ústavného súdu o európskych záchranných mechanizmoch. Podľa Bundesbank, ktorá je sama súčasťou ECB, je tento program neobmedzeného nákupu dlhopisov členských štátov neopodstatnený a predstavuje veľké riziko pre nezávislosť ECB a pre daňových poplatníkov. Jedným z problémov je, že program OMT nemá zatiaľ žiadnu jasnú právnu dokumentáciu, ktorá by hovorila o tom, ako vlastne bude fungovať. Momentálne sa len vie, že ECB bude nakupovať nejaké dlhopisy údajne v neobmedzenom objeme v nejakom čase. ECB to sama priznáva, podľa nej bude dokumentácia vypracovaná, keď príde čas, teda keď sa program reálne prvý krát použije.

Viac o V nemeckom hrnci stúpa tlak – Budiž Euro! 18/2013