Zapálení, ale neoteplení – Budiž Euro! 26/2013

Holandská vláda sa odvážila vydať zásadný dokument. Nájdu podobnú odvahu vyjadriť svoj názor aj naši politickí predstavitelia?

O tom, kde postaviť hranicu koncentrácii moci v bruselských úradoch sa vedú dlhoročné diskusie v Británii, ktoré pravdepodobne vyústia až do referenda o vystúpení z EÚ. No v európskej rodine Britom vždy patrila pozícia nespratníkov, ktorí v belgickej metropole len ťažko hľadajú kamarátov.

Tentoraz však zásadné prehlásenie spravila holandská vláda. Vydala oficiálny dokument, v ktorom zhodnotila presun moci z národných orgánov do orgánov EÚ. Identifikovala 54 oblastí, v ktorých by podľa nej mali ostať kompetencie doma. Je to výnimočná situácia, keď sa vláda člena EÚ odhodlá oficiálne zhodnotiť smerovanie politiky EÚ a vyvodiť postavenie vlastnej krajiny v tomto smerovaní, hoci také niečo by malo byť samozrejmé. Presun moci z lokálnej úrovne do Bruselu prebieha prakticky za zatvorenými dverami rokovacích miestností a občania sa väčšinou dozvedia len konečný výsledok.

Viac o Zapálení, ale neoteplení – Budiž Euro! 26/2013

Do Not Forget a Receipt for Sponsors! – Fiat Euro! 25/2013

The week of accusing, voting, and reporting. Berlusconi, French socialists, the Cypriot president as well as the government of Iceland wanted to say something to the world.

The Czech prime minister has been hit by a “police-tsunami“ and he should be glad if he will survive the situation not only without his function, but without jailtime as well. In these hard times, he could ask for an advice his European colleagues. For example, the former prime minister of Italy Silvio Berlusconi could tell him several funny stories, which he has already shared with Nečas’ predecessor. Investigations and trials involving Berlusconi are already a part of the Italian pop-culture.

The actual trial could have a serious impact on the country. Berlusconi has probably forgotten to give a receipt to his sponsors and now, he is threatened by a four-year imprisonment and a five-year ban on political activities on tax evasion charges. This sort of thread could have an impact on the whole Italian government. A departure of Berlusconi could lead to a disintegration of the prime minister Enrico Letta’s government.

Viac o Do Not Forget a Receipt for Sponsors! – Fiat Euro! 25/2013

European dilemmas – Fiat Euro! 24/2013

The Federal Constitutional Court of Germany is making a decision on the OMT program of the European Central Bank (ECB). In Britain, the bi-polarity of attitudes towards the EU is gradating. Greece in the top news again with clueless Troika in the background. Welcome to the next week of the euro crisis.

After the bank crisis on Cyprus, the chicken-hearted intentions of Britain, and after rising euroscepticism in Germany, Greece is back in the limelight again. The country’s debt is still astronomically high and the country is in the recession for the sixth year in a row despite of previous predictions. Therefore the European Commission has no other option than to repeat its usual statement about the crisis: recession will be over in a year, two at max.

Viac o European dilemmas – Fiat Euro! 24/2013

Welcome and Don’t Forget Your Wallet! – Fiat Euro! 23/2013

Latvians have been given the green light on their euro-traffic-light. German court is preparing its key decision. And the IMF is louring on Frenchmen.

The European Union as well as the eurozone are expecting a new member. While Croatia will put itself to the hands of the EU in 3 weeks, the eurozone could have a new member in the year 2014. The Commission has considered Latvia as a healthy enough and has recommended its acceptance to the eurozone. Latvians celebrated this news by their own way – by electing eurosceptic parties in the local elections. It is not a surprise – one of their first tasks will be to vote for their entry into the European Stability Mechanism (ESM) and to send cash to Brussels. This participation of Latvia on the ESM and its debts is still an open issue.

In Germany, the euro is also occupying the first pages of newspapers. In the country there has already been several lawsuits trying to question some of the steps, which were supposed to lead to an euro rescue. Especially, the lawsuits are focused on the creation of the ESM and the previous stability funds, which did not even give a significant hand to the rescue works. On the next meeting of the trial, the Federal Constitutional Court of Germany is expected to reveal its opinion on Outright Monetary Transactions (OMT), the program of the ECB.

Viac o Welcome and Don’t Forget Your Wallet! – Fiat Euro! 23/2013

Nezabudnite na bloček sponzorom! – Budiž Euro! 25/2013

Týždeň obvinení, hlasovaní a reportov. Svetu chceli niečo povedať Berlusconi, francúzski socialisti, cyperský prezident a islandská vláda.

Českému premiérovi podrazilo nohy policajné tsunami a bude možno ešte rád, keď z toho vyviazne nielen bez funkcie, ale aj bez basy. Mohol by v týchto kritických chvíľach isť pre radu ku svojim európskym kolegom. Napríklad taký bývalý taliansky premiér Berlusconi má v tejto oblasti nejednu veselú historku, ktoré už v minulosti zdieľal s Nečasovým predchodcom. Vyšetrovania a súdy s Berlusconim sú už súčasťou talianskej pop-kultúry.

Ten aktuálny môže mať dopad na celú krajinu. Berlusconi asi zabudol dať sponzorom bloček a tak mu hrozí za daňové úniky štvorročné väzenie a päťročný zákaz vykonávania verejnej funkcie. Hrozba takého rozsudku však drží pod krkom celú taliansku vládu. Vypadnutie Berlusconiho by hrozilo rozložením celej horko-ťažko pozliepanej vlády premiéra Enrica Lettu.

Problémy v tejto veľkej ekonomike s obrovským dlhom by mohli rýchlo vrátiť eurokrízu späť na výslnie. Berlusconi, ktorý dosiaľ všetkými obvineniami preplával so širokým úsmevom, je spokojný. Odhodláva sa aj na veľké vyhlásenia. Taliansko je v problémoch údajne pre hlúpe škrty, a odteraz sa môže vykašlať na nejaký fiškálny kompakt a 3% pravidlo. „Chcete nás vykopnúť z jednotnej meny? Tak do toho. Chcete nás vyhodiť z EÚ? Nuž, tak vám pripomíname, že do rozpočtu ročne platíme 18 miliárd a dostávame 10.“ Veľmi pekne tak zhrnul, aká je reálna vymožiteľnosť fiškálnych pravidiel v EÚ. Len pri zmienke o fiškálnej pozícii zabudol spomenúť, že Taliansko nezbankrotovalo vďaka niekoľkým desiatkam miliárd eur, ktoré ECB použila na nákup ich dlhopisov.

Viac o Nezabudnite na bloček sponzorom! – Budiž Euro! 25/2013

Európske dilemy – Budiž Euro! 24/2013

Nemecký ústavný súd rozhoduje o programe OMT Európskej centrálnej banky. V Británii sa stupňuje dvojznačnosť v postojoch k EÚ. Grécko opäť v kurze euroságy s bezradnou Trojkou v pozadí. Vitajte v ďalšom týždni eurokrízy.

Po bankovej kríze na Cypre, zajačích úmysloch Británie, či rastúcom euroskepticizme v Nemecku, sa pozornosť opäť raz upriamuje na Grécko. Dlh krajiny je stále astronomický, a aj napriek pôvodným predpovediam ostane Grécko šiesty rok po sebe v recesii. Európskej komisii preto neostáva tvrdiť nič iné, než to, čo hovorí vždy: dávame recesii rok, maximálne dva.

Viac o Európske dilemy – Budiž Euro! 24/2013

Brussels is changing the game – Fiat Euro! 22/2013

The European Commission amends the terms of consolidation. Banks are still not lending to the south. Spaniards finally found jobs – in Germany.

The European Commission has changed its mind with regards to the recommendations for individual member states. In its regular evaluation yesterday, Commission gave deferral to the six problematic countries to comply with the deficit targets. In other words, French, Spanish, and Portuguese Governments can breathe easier for a while and keep kicking the can down the roads .

Regarding the evaluation of the fiscal position in Slovakia, the Commission was quite accommodating, since this year we are halfway to the deficit goal of 3% of GDP. We should be careful too, though. Further accumulation of debts by irresponsible countries opens up additional possibilities for distribution of debt among Europeans through the ESM or ECB’s bond purchase programs. After all, our elected representatives voted through consensus to accept this possibility. At the end, the bill of the state always goes to taxpayers.

Viac o Brussels is changing the game – Fiat Euro! 22/2013

Vitajte a nezabudnite peňaženku! – Budiž Euro! 23/2013

Lotyšom zasvietila na euro-semafóre zelená. Nemecký súd sa pripravuje na kľúčové rozhodnutie. Medzinárodný menový fond sa mračí na Francúzov.

Európska únia očakáva nového člena, eurozóna tak isto. Kým Chorvátsko sa odovzdá Bruselu už o tri týždne, eurozóna by mohla dostať nový prírastok v roku 2014. Komisia prehlásila Lotyšsko za dostatočne zdravé a odporučila jeho prijatie do eurozóny. Lotyši túto správu oslávili svojsky – zvolením euroskeptických strán v miestnych voľbách. Niet sa čo diviť, jednou z ich prvých úloh bude odhlasovať si vstup do trvalého eurovalu a následne tam zaslať hotovosť. Účasť Lotyšska na dočasnom eurovale a jeho dlhoch je zatiaľ otvorená.

Aj v Nemecku euro neschádza z titulkov novín. V tejto krajine prebehlo už niekoľko súdnych sporov, ktorých cieľom bolo spochybniť niektorý z krokov v záchrane eura, najmä vytvorenie eurovalov, napriek tomu, že žiaden z nich výraznejšie do záchranných prác nakoniec nezasiahol. Blíži sa ďalšie pojednávanie, nemecký ústavný súd má povedať, čo si myslí o programe OMT Európskej centrálnej banky.

Viac o Vitajte a nezabudnite peňaženku! – Budiž Euro! 23/2013

In two years from Brussels – Fiat Euro! 21/2013

French President introduced his magnificent plans. EU should become political union governed from Brussels in two years.

According to Holland, there is enough of European lethargy. An offensive must be started, a construction of political union and common economic government harmonizing taxes or social affairs. France is reportedly prepared to supply “content” to such a union. Let´s hope that not also the government personnel. French economy is in bad condition and people voting with their feet demonstrate that in the European competition of different approaches in economic and social sphere that of Germany wins – despite the “unfairly” low wages.

Viac o In two years from Brussels – Fiat Euro! 21/2013