No rescue, but stimulus this time – Fiat Euro! 35/2013

Greek déjá vu. Empty Portueguese highways. French reform, which has never been carried out.

The topic of the third rescue package for Greece (which has been bailed out by bilateral loans in 2010 and by temporary ESFS in 2012) was stridently rejected as a nonsense by several European politicians just few weeks ago. Today everything is different and the third rescue package for Greece is going to be the topic of the day.
In fact, Greece has a budget hole of approximately 10 billion euro for the years 2014-2015 even in spite of the currently flowing rescue programme. Everyone knows who is the bean counter of Europe, so everyone is looking at Germany. The finance minister Schäuble admitted that “something” is necessary to be done, but driven by the upcoming elections he still persuades the German elector that it will not be such an expensive rescue plan as were those before.

Viac o No rescue, but stimulus this time – Fiat Euro! 35/2013

Už nie záchrana, ale stimul – Budiž Euro! 35/2013

Grécke déjá vu. Prázdne portugalské diaľnice. Francúzska reforma, ktorá nebola.

Ešte pred pár týždňami bola téma tretieho balíku pomoci pre Grécko (zachraňované bilaterálnymi pôžičkami v roku 2010 a dočasným eurovalom v roku 2012) európskymi politikmi vehementne odmietaná ako nezmysel. No už je všetko inak a tretia záchrana Grécka sa stáva témou dňa.

Grécku totiž na roky 2014-2015 aj napriek bežiacemu záchrannému programu chýba v rozpočte asi 10 miliárd eur. Každý vie, kto v Európe drží kasu, a preto všetci pozerajú na Nemecko. Minister financií Schaueble priznal, že „niečo“ sa spraviť musí, no motivovaný blížiacimi sa voľbami presviedča nemeckého voliča, že sa určite nebude jednať o takú záchranu, ako boli predošlé. Aj holandský minister financií si myslí, že by sa malo „niečo“ spraviť. Len jeho rakúsky náprotivok Maria Fekter tvrdí, že tretí balík je „mimo diskusiu“ – ako keby sa takýchto malých krajín niekto v Bruseli pýtal na ich názor. Samotná Angela v rámci kampane pekne pritvrdzuje: „Gréci nemali byť nikdy pustení do eurozóny!“ Predseda euroskeptickej strany AfD požiadal listom prezidenta, aby nariadil zverejnenie scenárov vývoja eurokrízy, ktoré boli vypracované pre vládu. Vláda tvrdí, že súčasná cesta je jedinou možnou, ale fakty na podporu tohto tvrdenia sa zdráha poskytnúť.

Viac o Už nie záchrana, ale stimul – Budiž Euro! 35/2013

Takto bude vyzerať Únia – Budiž Euro! 34/2013

V Nemecku sa naplno rozbehla predvolebná diskusia. Čo nám z tej Únie vlastne ostane? Francúzski politici fantazírujú.

Tento týždeň hrá v našich správach prím Nemecko. Monetárni labužníci určite zachytili správu, že nemecké ministerstvo financií uznalo Bitcoin ako „súkromné peniaze“ a táto mena môže vystupovať v účtovných záznamoch. Člen finančného výboru Bundestagu Frank Schaeffler dokonca vyhlásil, že to vidí ako prvý krok ku denacionalizácii peňazí.

Hlavnou témou sú však voľby, ktoré budú už o necelý mesiac. Začiatkom augusta Angela Merkelová opatrne vyhlásila, že by sa mali prehodnotiť kompetencie Bruselu členských štátov, ktorým by sa mali vrátiť niektoré právomoci. Toto vyhlásenie malo veľký ohlas v Británii, ktorá sa o niečo podobné snaží už dlhšie. Objavili sa špekulácie, že v prípade opätovného víťazstva Angely sa črtá silné spojenectvo Británia-Nemecko-Holandsko. No nie všetky nemecké strany sa držia tejto línie. Kandidát Zelených Jürgen Trittin prehlásil, že Zelení sú za “viac moci pre Komisiu a Európsky parlament.”

Viac o Takto bude vyzerať Únia – Budiž Euro! 34/2013

The euro crisis is over. Again! – Fiat Euro! 33/2013

News releases about the end of the crisis come as regularly as sunrise. Greece has a surplus. Brussels has a whole lot of new ideas for spending money.

Have you heard the one about the crisis being over? News about economic growth are beginning to sound like old jokes told in a new way. In the second quarter of 2013, the euro zone grew by 0.3% of the GDP in contrast to the expected 0.2%, which motivated the Commissioner Olli Rehn to claim that “the data supported the EU’s response to the eurozone crisis!” Since several years, we’ve been in a situation where a GDP growth of even only a few tenths of a percent is celebrated almost as landing on the moon. Let our politicians enjoy themselves and let’s look at the rest of this week’s news from Europe.

Viac o The euro crisis is over. Again! – Fiat Euro! 33/2013

Koniec krízy. Už zase! – Budiž Euro! 33/2013

Správy o konci krízy prichádzajú s pravidelnosťou východu slnka. Grécko má prebytok. Brusel má kopec nových nápadov ako míňať peniaze.

A ten o konci krízy poznáte? Správy o ekonomickom raste začínajú pripomínať Anderov rebrinák – teda staré vtipy v novom vydaní. V druhom štvrťroku 2013 narástla eurozóna o 0,3 % HDP naproti očakávaným 0,2 %, čo napríklad komisára Olli Rehna motivovalo k výroku „ukazuje sa, že naša odpoveď na krízu bola správna!“

Už pár rokov sme v situácii, keď rast HDP o pár desatiniek percenta je oslavovaný takmer ako pristátie na mesiaci. Nechajme teda politikov tešiť sa a pozrime sa na zvyšné tohto týždňové novinky v Európe.

Z Grécka prišli zdanlivo pozitívne správy. Krajine sa podarilo dosiahnuť primárny rozpočtový prebytok, teda pred zaplatením úrokov. Problém však je, že úroky sú gigantické, keďže aj dlh je gigantický. Primárny prebytok by bol pozitívnou správou vtedy, ak by sa krajina rozhodla zbankrotovať a zbaviť sa tak úrokov. To by nás však ako veriteľov príliš nepotešilo. Zaujímavé je, že kým v roku 2005 tvoril verejný sektor 40 % ekonomiky krajiny, dnes to je 46 %. Daňová záťaž sa od roku 2005 zvýšila z 39 % na 45 % HDP. Pekná ilustrácia pomeru zvyšovania daní a škrtaniu výdavkov.

Viac o Koniec krízy. Už zase! – Budiž Euro! 33/2013

No Plan B – Fiat Euro! 32/2013

Spanish PM found an enemy. There’s no Plan B for Greece. In Soviet Russia, you rip off the bank!

The head of Spanish government Mariano Rajoy has a problem. The country with a galloping debt he’s leading has been in recession for two years and the unemployment rate amounts to 27%. On top of that, he also has to face the parliament inquiry and, more importantly, he has to face the voters about allegations of his illegal income. Politics knows a proven recipe for such hard times: find an enemy!

Besides the affluent people, speculators, and financial tycoons, he also started inveighing against Gibraltar. The Spanish never liked this piece of land which the British took over 300 years ago and now decided to “sweeten” it up for its inhabitants again. They started extending the usually careless border checks up to several hours. Who cares that this will affect mostly the 7,000 Spaniards daily commuting to this territory of 30,000 citizens to work? The prime minister showed his muscles! Let’s just hope that the Moroccans won’t notice that the Spanish have the towns of Ceuta and Melilla in “their” territory.

Viac o No Plan B – Fiat Euro! 32/2013

Il Grande Silenzio – Fiat Euro! 31/2013

Gloom approaching Italian banks. Portugal wants to decrease income tax. Obama’s hard drive is small.

“The Great Silence” is an excellent Italian western with the demonic Klaus Kinski playing the villain. It also happens to be a good wording to describe the economic situation in Italy. The third largest economy of the eurozone has been swimming through the crisis rather quietly. The country hasn’t experienced a large real estate bubble like Ireland or Spain, its banking system has handled the collapse of derivatives, and it has asked for help “only” in the form of the ECB buying Italian state bonds and LTRO lending programme. Although this aid numbers several hundred billion euro, much more than was given to Greece, it hasn’t managed to outperform Berlusconi’s escapades in the media coverage of Italy. However, a look at the numbers suggests even to a non-expert that something is very wrong around here. For the last 20 years, the country’s economy has been operating with an anaemic growth rarely exceeding 2%.

Viac o Il Grande Silenzio – Fiat Euro! 31/2013

Aktualizácia Účtu za euro k 7.8.2013

Po týždni sme pre vás opäť aktualizovali náš Účet za euro. Začneme pozitívnou správou – celkové garancie sa znížili o 5 eur na 3 009 EUR na obyvateľa Slovenska kvôli miernemu poklesu dlhopisov v držaní ECB.

Ale aj keď sa celkové garancie znížili, hlavné zmeny za posledný týždeň nastali vďaka ďalšej schválenej pomoci Medzinárodného menového fondu (MMF) Grécku. Tranža vo výške 1,7 mld. EUR putovala do Atén napriek tomu, že zástupca Brazílie v MMF Paulo Nogueira Batista túto pomoc kritizoval a za ňu nehlasoval. Brazílska vláda však na to reagovala jeho odvolaním a potvrdila, že ďalšiu pomoc Grécku aj naďalej podporuje.

Na začiatku augusta sa tak z garancii 3 009 EUR na obyvateľa Slovenska reálne zatiaľ použilo 824 EUR.

directors and musicians christina aguilera weight lossBanana Republic announces collaboration with Milly for limited Summer collection

Žiaden plán B – Budiž Euro! 32/2013

Španielsky premiér našiel nepriateľa. Pre Grécko žiaden plán B neexistuje. V Rusku ošmekneš banku ty!

Šéf španielskej vlády Mariano Rajoy má problém. Krajina, ktorú ako premiér vedie a má prudko rastúci dlh, je už dva roky v recesii a nezamestnanosť dosahuje 27 %. Čo čert nechcel, ešte sa musí obhajovať pred parlamentom a hlavne pred voličmi z údajných nelegálnych príjmov. Politika v takýchto ťažkých chvíľach pozná osvedčený recept – nájsť nepriateľa!

Okrem bohatých ľudí, špekulantov a finančných žralokov sa oprel do Gibraltáru. Španielom sa nikdy príliš nepáčil tento kúsok územia, ktorý Briti obsadili pred 300 rokmi, a po dlhšej dobe sa mu to rozhodli znova osladiť. Začali predlžovať obvykle laxné hraničné kontroly až na niekoľko hodín. Čo na tom, že to dopadne najmä na 7 000 Španielov, ktorí na toto 30 000-hlavé územie denne dochádzajú do práce. Premiér ukázal svaly! Len dúfajme, že si Maročania nevšimnú, že Španieli takisto majú mestá Ceuta a Mellila na „ich“ území.

Viac o Žiaden plán B – Budiž Euro! 32/2013

Aktualizácia Účtu za euro k 1.8.2013

Prešli len dva týždne a v našom účte za euro nastali opäť menšie zmeny. Grécko potrebuje aj naďalej pomoc celej eurozóny a tak Európsky fond finančnej stability (tzv. dočasný euroval) poukázal Aténam ďalších 2,5 mld. EUR. Grécko zo záchranného balíka tohto fondu dostalo už 133 mld. EUR.

Garancie na jedného Slováka sú vo výške 3014 EUR a reálne sa už použilo 829 EUR.

Hair styles were worn longer for both women and men weight loss tipsHow to walk in high