Il Grande Silenzio – Budiž Euro! 31/2013

Nad talianskymi bankami sa zmráka. Portugalci chcú znížiť daň z príjmu. Obama má malý disk.

„Veľké ticho“ je vynikajúci taliansky western s démonickým Klausom Kinskim ako záporákom. Zároveň je to dobré pomenovanie pre ekonomickú situáciu v Taliansku. Tretia najväčšia ekonomika eurozóny zatiaľ krízou pláva skôr nenápadne. Krajina nezažila obrovskú realitnú bublinu ako Írsko či Španielsko, jej obrovský bankový systém ustál derivátový kolaps a zatiaľ dostali pomoc „len“ v podobe nákupu ich dlhopisov Európskou centrálnou bankou a cez jej program pôžičiek LTRO. Táto pomoc síce dosiahla niekoľko stoviek miliárd eur, oveľa viac ako dostalo Grécko, ale v mediálnych ohlasoch z Talianska neprekonala Berlusconiho eskapády.

No pohľad na čísla aj laikovi naznačí, že tu je niečo veľmi zle. Ekonomika krajiny sa posledných 20 rokov pohybuje v anemickom raste, ktorý len výnimočne prekročil 2 %. Sotva to môžeme prisúdiť obľúbenému vinníkovi – šetreniu. Taliani nešetrili ani omylom, naopak, „našetrili“ si gigantický dlh vo výške 130 % HDP. Jeho zníženie sa tak skoro na program nedostane, keďže talianska ekonomika má rast v nedohľadne. Výnos talianskych dlhopisov sa drží v bezpečnom pásme len vďaka prísľubu ECB zasiahnuť ak bude treba. Talianska vláda sa pre finančné suchoty rozhodla pozdržať platby súkromnému sektoru, čo ešte viac zareže tvorbu pracovných miest.

Viac o Il Grande Silenzio – Budiž Euro! 31/2013