Nemecká peňaženka ostáva na stole – Budiž Euro! 48/2013

Nemastná-neslaná dohoda. ECB sa nadychuje k výkonu. Zbohom, Silvio?

Koalícia kresťanských demokratov a sociálnych demokratov sa dohodla na koaličnej zmluve. Z nej vyplýva, že vláda plánuje robiť to, čo doteraz. Teda že členovia eurozóny sa dohodnú na záväzných reformách, že pravidlá sa musia upraviť tak, aby sa kríza neopakovala, že budú naďalej podporovať problémové štáty, ale odmietajú spoločnú zodpovednosť za dlhy…

Všetko sme už počuli. Nemci nechali peňaženku naďalej na stole a prosia ostatné štáty, aby sa tento krát naozaj správali zodpovedne. Chýba jasnejší postoj novej vlády k horúcej téme nasledujúcich mesiacov – európskemu rezolučnému fondu. Ten má byť súčasťou bankovej únie a zo spoločných peňazí zachraňovať padajúce banky. Celá dohoda je nemastná-neslaná a jediný zaujímavejší bod je tak maximálne požiadavka spraviť z nemčiny ďalší pracovný jazyk EÚ popri angličtine a francúzštine.

Viac o Nemecká peňaženka ostáva na stole – Budiž Euro! 48/2013

Ups and downs – Fiat Euro! 47/2013

Ireland is out of the game. French farmers against taxes. Greek drones above our heads.

Ireland becomes the first country to exit the programme of financial support and has enough confidence to acquire funds on financial markets. The unemployment rate has tripled. Public debt per had has increased to treble its former value and a four-member Irish family now owes approximately 180 000 euro. But the important thing is, that Irish banks are still alive.

Spain is going to make a similar move. It’s no wonder, because the market has no needs to worry as the ECB guarantees a demand for the member countries‘ government bonds throught the bond purchase programme OMT. But also the ECB acts like there were still some troubles waiting for us. After a fresh cut of the interest rates, it is considering to cut it even further – to negative figures. Policy makers wants the measure to prompt banks to lend cash to companies and households instead of holding it on the ECB’s accounts. But virtual safe cases of the ECB can still be the safiest place to store money even in spite of a negative interest rate. After all, real interest rates (inflation adjusted) are already negative for some time.

Viac o Ups and downs – Fiat Euro! 47/2013

Peripetie – Budiž Euro! 47/2013

Írsko z kola von. Francúzsky farmári proti daniam. Grécke dróny nad hlavami.

Írsko ako prvá krajina opúšťa záchranný program dočasného eurovalu a bude sa opäť spoliehať na financovanie na trhu. Nezamestnanosť narástla trojnásobne. Dlh na obyvateľa narástol viac ako trojnásobne a štvorčlenná rodina tak dlží okolo 180 000 eur. Ale írske banky sa podarilo udržať nad vodou a to je predsa to najdôležitejšie.

K podobnému kroku sa chystá aj Španielsko. Žiaden div, ECB cez program nákupu dlhopisov za vytlačené peniaze nepriamo investorom garantuje akékoľvek dlhopisy členov eurozóny. Že nás s krízou predsa len čakajú ešte nejaké peripetie nám ale signalizuje aj sama ECB. Po čerstvom znížení úrokov zvažuje, že ich sekne ešte viac – až do záporu. Chce tak motivovať banky, aby peniaze nenechávali kvasiť na účtoch ECB a naliali ich do ekonomiky. No to sa nemusí stať, aj so záporným úrokom môžu byť virtuálne trezory ECB najbezpečnejším miestom na skladovanie peňazí. Nakoniec, reálne úroky (očistené o infláciu) sú záporné už dávno.

Viac o Peripetie – Budiž Euro! 47/2013

A bubble in Germany – Fiat Euro! 46/2013

The debt crisis has long tentacles. Left-wing criticism of high taxes. Victorious battles of the Venezuelan army.

Population is aging, social system is under pressure, banks are going weak at the knees and national budgets are no more full as they were during the bubble times of 2002-2007. Nobody can avoid budget issues, neither the strongest and wealthiest ones.

Vienna was ambitious to press the budget deficit down to zero in 2016. After the last elections, politicians are preparing for a different scenario. According to the newest recalculations, the cumulative budget deficit of the 2013-2017 period is expected to reach 40 billion euro. Bad health and an urgent need for a billion euro of a formerly rescued (and nationalized) Hypo Alpe Adria bank is one of the reasons of the budget hole.

Viac o A bubble in Germany – Fiat Euro! 46/2013

Bublina v Nemecku – Budiž Euro! 46/2013

Dlhová kríza má dlhé chápadlá. Kritika vysokých daní zľava. Víťazné bitky venezuelskej armády.

Obyvateľstvo starne, sociálny systém dostáva zabrať, bankám sa trasú vetché kolená a štátne pokladnice v Európe sa už dávno netešia príjmom ako v časoch bublín v rokoch 2002-2007. Problémy s rozpočtom sa nevyhýbajú nikomu, ani tým najlepším a najbohatším.

Viedeň ambiciózne plánovala v roku 2016 vyrovnaný rozpočet. Po nedávnych voľbách už politici pripravujú na trochu inú realitu. Podľa nových prepočtov má kumulatívny deficit rokov 2013-2017 dosiahnuť až 40 miliárd eur. Dôvodom je okrem iného stále neuspokojivý stav už raz zachraňovanej (a znárodnenej) banky Hypo Alpe Adria, ktorá akútne potrebuje ďalšiu miliardu.

Ako pripomenutie, že kríza ešte zďaleka neskončila, ECB minulý týždeň znížila úrokovú mieru, a je pripravená ju znižovať ďalej. Od roku 2008 tak aplikuje rovnaký liek a očakáva, že raz snáď zaberie. Nemecko tento krok mierne vystrašil. Boja sa, že podobne ako na prelome milénií veľmi nízke úroky povedú k vzniku bublín v aktívach.

Ešte väčšie prekvapenie pripravila Česká národná banka. O prvej intervencii na devízových trhoch sa už šuškalo nejakú dobu. No jej intenzita prekvapila väčšinu, keď ČNB zrazila korunu (a hodnotu úspor ľudí) o takmer päť percent. Pritom ČR už dnes dosahuje obchodné prebytky okolo 10 %. Má to byť vraj impulzom, aby „ľudia začali nakupovať.“ Ľudia totiž sebecky príliš sporia a sťažujú tak politikom život.

Viac o Bublina v Nemecku – Budiž Euro! 46/2013

Leaky buckets – Fiat Euro! 45/2013

Unpleasant start for Croatia. Tithes are coming back. Little house for too many bankers.

Sometimes, we see Croatia only as a big beach resort. But the newest EU member is concerned about non-vacation topics like the economic crisis as well. The country’s economy hasn’t grown since 2008, the unemployment rate is approaching 20% and the debt is rising sharply. Since 2008 it has soared from 30% to 55% of the GDP. This year, the budget deficit will probably reach 3.5% while prediction for the next year is 5.5%.

Viac o Leaky buckets – Fiat Euro! 45/2013

Deravé vedrá – Budiž Euro! 45/2013

Nedobro došli. Desiatok sa vracia. Malý dom na priveľa bankárov.

Chorvátsko niekedy vnímame len ako jeden veľký prímorský rezort. No aj najnovšieho člena EÚ sa týkajú také nedovolenkové témy, ako ekonomická kríza. Krajina zažila ekonomický rast naposledy v roku 2008, nezamestnanosť sa blíži k 20% a dlh prudko stúpa. Od roku 2008 narástol z 30% na 55% HDP. Tohtoročný deficit má dosiahnuť 3,5%, no budúcoročný až 5,5%. Chorvátsko si v roku 2014 bude potrebovať požičať zhruba 5,7 miliardy eur, čo je asi osmina jeho ekonomiky. Vzhľadom k zhoršujúcej sa fiškálnej situácii panujú oprávnené obavy, že požadované výnosy budú nad sily Chorvátov a krajina požiada MMF o záchranu.

Médiami skôr hýbalo najnovšie kolo obviňovania Nemcov, že málo spotrebúvajú a veľa exportujú do krajín PIIGS. Okrem toho, že to ani nie je faktická pravda (Nemecko má zatiaľ za rok 2013 negatívnu obchodnú bilanciu s eurozónou) je celá argumentácia postavená na hlavu. Nemecká ekonomická výkonnosť je pre eurozónu liekom, nie problémom. Krajiny PIIGS tlačí k zemi neschopnosť ich politikov pripraviť priaznivé ekonomické prostredie pre firmy, nie nemecký export.

Viac o Deravé vedrá – Budiž Euro! 45/2013

Glass Castle – Fiat Euro! 44/2013

ECB can’t count. A celebration in Spain. Eco flush. Be happy!

One year ago we informed you, that the ECB had been surprised by the inflation in construction industry, due to which its headquarters had got more expensive by 25%, from 800 million euro to a billion. The initial budget forecast was 500 million. The central bank commanders steering the eurozone’s monetary policy have some serious planning problems. One year later, the glass mansion palace has got more expensive again, this time by 150 million euro.

Viac o Glass Castle – Fiat Euro! 44/2013

My name is Mr. Yes and I came to check your vacuum cleaner – Fiat Euro! 43/2013

European vacuum cleaners will play third league.Deputy who agrees on everything. Is Merkel a terrorist?

Only few years ago I used the Singaporean chewing gum ban as an example of bureaucratic absurdity. Now we can find many more examples in our own country. Banned light bulbs, mercury thermometers, crooked cucumbers, hairdressers in high heels, water which doesn’t rehydrate or those annoying „this site uses cookies“ pop-ups are all the hottest candidates for the most ridiculous European regulation. Recently, a new candidate has joined the group. From the September 2014, the vacuum cleaners with input power over 1600 Watts (the currently best-selling ones have the input power of 2000-2200W) will be banned. And the limit will be lowered down to 900W by the September 2017. This is supposed to save the Mother Earth. No matter, that the cleaning time will be much longer, housewives more nervous and allergic and asthmatic people’s health condition will worsen with the decrease of filtration efficiency (weaker motor has to suck air through wider filter holes). I think, that in the September 2020 we will be allowed to use only brooms and dustpans, but of course, made of certified bio-rods produced with support of the EU funds. Maybe the market will come up with a solution of backstreet workshops providing chiptuning of vacuum cleaners.

Viac o My name is Mr. Yes and I came to check your vacuum cleaner – Fiat Euro! 43/2013