Európska maternica – Budiž Euro! 5/2014

Šedý pásik za 5 454 eur. Dobré čísla z juhu. Spokojní nezamestnaní vo Francúzsku. Bundesbanka vymýšľa.

Skúsme malé cvičenie. Zavrite oči, pustite si relaxačnú hudbu a skúste si predstaviť ako vyzerá logo Rady EÚ. Nejde vám to? Vlastne, viete vôbec, čo je to Rada EÚ? Nevadí, stačí vedieť, že za redizajn tohto loga ste zaplatili 60 000 eur. Výsledok vidíte na obrázku.

Tá pásikavá vec je spodobnenie Europabuilding. Zase neviete o čom je reč? Je to prístavba ku staršej budove pre euroúradníkov za 350 miliónov eur. Len vyhotovenie propagačných prospektov pre politikov stálo 120 000 eur. Ako povedal jeden anonymný úradník, budova vyzerá ako maternica a zrodia sa v nej nové skvelé vízie Európy.

Presuňme sa zo sklenených chrámov do Grécka. Rozpočtový úrad vyhlásil, že viac daní sa už v krajine vybrať jednoducho nedá. Také niečo od štátneho úradu počuť veľmi zriedkavo. Slávny 800-miliónový primárny prebytok rozpočtu za rok 2013 bol zvýšený až na jednu miliardu eur. No hrozí, že polovica z neho zmizne. Grécke súdy totiž vyhlásili zníženie miezd časti verejných zamestnancov za nezákonné.

Viac o Európska maternica – Budiž Euro! 5/2014

Uhorky a garancie – Budiž Euro! 4/2014

Vypočítajte si splátky. Ostrovy nás nechcú. Zachraňovanie bánk podľa Fantozziho.

Grécko dosiahlo primárny rozpočtový prebytok necelé 1%. Teda po odčítaní nákladov na dlh vybralo viac, ako minulo. Táto správa je ako tradičná fanfára pri vyratúvaní úspechov Trojky v obnove ekonomicky zdevastovanej krajiny. Problém je, že Grécko má aj ten dlh. Aby ho aspoň začalo splácať (znižovať), tak pri 2 % ročnom ekonomickom raste (dosť optimistický predpoklad na najbližšie roky) by ten prebytok musel byť závratných 12 %. Teda Gréci by museli na daniach vybrať (alebo na výdavkoch skresať) zhruba o 11 miliárd viac, ako tento rok. Grécky rozpočet je necelých 50 miliárd EUR. Najlepšie sú na tom Nemci, ktorí dokážu splácať dlh aj pri 0,2 % primárnom deficite. Slovensko by potrebovalo 0,53 % primárny prebytok na začatie splácania dlhu, v skutočnosti je primárny deficit asi 1,2% HDP.

Viac o Uhorky a garancie – Budiž Euro! 4/2014

Superštát je super – Budiž Euro! 3/2014

Francúzskemu prezidentovi nejde karta. Superštát, eurozázrak a záplavy Rumunov.

Chudák Hollande. Mal veru ťažký týždeň. Najskôr z neho porazilo jeho manželku, ktorú museli s vážnym nervovým otrasom na niekoľko dní hospitalizovať. Nie, nezrútila sa z jeho 75 % dane ako niektorí iní občania – dane živia jej rodinu. Neuniesla novinku o Hollandeho aférke s akousi herečkou.

Francúzsky bulvár si pripomenul staré dobré časy Sarkozyho a v následnom ruchu skoro zanikol Hollandeho plán veľkolepých ekonomických reforiem. Už aj nejeden verejný činiteľ, napríklad prezident audítorského dvora Didier Migaud, označuje ekonomickú situáciu v krajine ako „nebezpečnú zónu“. Treba konať a Hollande ohlásil plán seknúť odvody o 30 miliárd eur a celkovo znížiť výdaje štátu medzi rokmi 2014 – 2017 o 50 miliárd eur. Asi si konečne prečítal návrh INESSu zo začiatku krízy o najdôležitejšom proti-krízovom kroku. PR mu zatiaľ príliš nevychádza – predstavitelia biznisu označili plán ako nejasný, odbory sa boja o pracovné miesta štátnych zamestnancov, a čoraz populárnejšia nacionalistka Marie Le Pen označila Hollandeho za neoliberála.

Viac o Superštát je super – Budiž Euro! 3/2014

I have a potential to do it – Fiat Euro 2/2014

I deserve it! At the head with Greece. Smoked green plans.

France is becoming slowly but surely a sick man of Europe. The server Newsweek informs in an emotional article that a lot of young people is leaving France and going for a career to London or further. French society is absorbed in phenomenon of entitlement. It is common if high skilled professionals enjoy a generously paid unemployment for several years. Why? Because they are entitled to do it.

Viac o I have a potential to do it – Fiat Euro 2/2014

Mám na to potenciál – Budiž Euro! 2/2014

Máme na to nárok. Na čele s Gréckom. Začmudené zelené plány.

Francúzsko sa pomaly, ale isto, stáva chorým mužom Európy. Ako približuje v emotívnom článku server Newsweek, krajinu opúšťa čoraz viac mladých ľudí, ktorí mieria za kariérou do Londýna, či ešte ďalej. Spoločnosť postupne pohlcuje fenomén nárokovateľnosti. Už dávno neplatí, že nároky majú len nevládni či chudobní. Bežné sú tak prípady, keď si vysokokvalifikovaní profesionáli užívajú štedro platenú nezamestnanosť aj niekoľko rokov. Pretože na to majú nárok.

Francúzsko je však len najvypuklejším reprezentantom tohto prístupu, ktorý je vlastný celej Európe. Ak by ste aj vy radi utŕžili trochu z vyzbieraných peňazí iných a chcete, aby to bolo viac než len podpora v nezamestnanosti (tá je pre amatérov), mám pre vás návod. Najskôr si zadefinujte vašu oblasť. Pokojne to vezmite zoširoka, hovorte si napríklad kreatívny priemysel. Potom si dajte vypracovať štúdiu ako veľmi ste dôležitý pre spoločnosť. Ideálne by vám tá štúdia mala vypľuť váš príspevok k HDP. Pozor, teraz kľúčový moment. V štúdii zdôraznite, že váš potenciálny príspevok spoločnosti je oveľa vyšší, pretože vy nie ste nejaký truľko, čo zvára plechy, vy ste dôležitý človek (pridaná hodnota sa tomu hovorí). Tento potenciál sa nedarí naplniť, prirodzene nie kvôli vám, ale kvôli trhovému zlyhaniu (napríklad, že spotrebitelia sú iracionálni hlupáci a nevyužívajú toľko vašich služieb, koľko by pre nich bolo výhodné). Celá spoločnosť vašim nenaplneným potenciálom stráca. Našťastie sa to dá ľahko napraviť, samozrejme čím iným než peniazmi. Granty, garantované pôžičky, spoluúčasť, dotácie… Všetko to pekne obalíte peknými modelmi, orazítkujete menami zvučných inštitúcií, dáte svojmu bruselskému lobistovi a čakáte, či motyka vystrelí. A ona v Bruseli strieľa ako guľomet.

Viac o Mám na to potenciál – Budiž Euro! 2/2014

Wish You…? – Fiat Euro! 1/2014

Fine in France. Celebrations in Greece. Coal in the EU stocking.

Europe has successfully got over another year. The EU, euro, the ECB, and the banking system have got over it as well. However, the same thing has happened also to the recession, double-digit unemployment rate, and rapidly growing public debt.

To get you into good mood, we are going to start the recapitulation of last week’s events from a bird’s eye view. For example, by looking down from the 170 meters tall tower of the incomplete basilica Sagrada Familia in Barcelona. The official computer animation of the finished basilica (including incomplete parts) has been released. The building based on the unique Gaudí’s architecture is in construction since 1882 and expected year of completion is 2026. The church is interesting not just by its architecture and huge capacity (15,000 people), but also by the fact its construction has been financed only from private sources. Initially, the source of money was mostly composed of private donors, recently mostly by income from tourism – 2 million tourists per year spend as much as 25 million euros just for admission tickets.

Viac o Wish You…? – Fiat Euro! 1/2014

Recession and Banks – Fiat Euro! 52/2013

The Eurocrisis has become boring in 2013, did it not?

Do you remember the year 2012? In the spring, Greece bankrupted, subsequently it had parliament elections twice and the whole Europe was afraid of possible victory of SYRIZA communists or Golden Dawn neo-Nazis. Following, we were saving Spanish banks and Cyprus and Slovenia were also on the brink of bankruptcy. But in the summer of 2012, the ECB prepared the OMT program of bonds purchasing and the crisis has become quite boring.

Viac o Recession and Banks – Fiat Euro! 52/2013

Giving Out – Fiat Euro! 51/2013

Someone earns, someone loses. Irish numbers are bad, bud Cypriot ones are even worse. Catalonian secession.

E-cigarettes – they do not smell, they do not create any mess like ashes and butts, in comparison with normal cigarettes they have minimal health impact, and drunken guy sitting next to you in a bar cannot burn your eye with it – thus, they should be banned! In Brussels, an agreement on e-cigarettes has been accepted. The agreement says that if three European countries ban e-cigarettes, they will be banned in the whole EU.

Viac o Giving Out – Fiat Euro! 51/2013

Aktualizácia Účtu za euro k 20.12.2013

Ku koncu roka vám prinášame ešte aktuálne zmeny v našom Účte za euro. Celkové garancie zostali na rovnakej úrovni ako pred mesiacom teda na úrovni 2 993 EUR na obyvateľa Slovenska.

Hlavné zmeny za posledný mesiac však nastali v prípade dočasného eurovalu. Celkovo bolo odoslaných ďalších 6,5 mld EUR pre zachraňované štáty. Portugalsku bolo poskytnutých 3,7 mld. EUR, Írsku 2,3 mld. EUR a Grécku 0,5 mld. EUR. Z dočasného eurovalu tak putovalo na záchranu krajín už spolu vyše 176 mld. EUR. Z trvalého eurovalu bola poskytnutá ďalšia tranža Cypru tento krát v menšej čiastke  100 mil. EUR.

Na konci roka sa tak z garancii 2 993 EUR na obyvateľa Slovenska reálne zatiaľ použilo 826 EUR.

Young boys usually wear loose pants and young girls wear tight outfits christina aguilera weight lossDemographics of a Real Estate Investor

Ako na Nový rok, tak…? – Budiž Euro! 1/2014

Štedrá pokuta vo Francúzsku. Bujaré oslavy v Grécku. Uhlie v EÚ-topánke.

Európa prežila ďalší rok. Prežila ho aj Európska únia, euro, ECB, či bankový systém. Bohužiaľ, prežila ho aj recesia, dvojciferná nezamestnanosť a prudko rastúci dlh.

Aby sme sa naladili na začiatok roka do pozitívnejšej nálady, prehľad udalostí z posledného týždňa roku 2013 začneme z vtáčej perspektívy. Napríklad zo 170 metrov vysokej veže rozostavanej baziliky Sagrada Familia v Barcelone. Španieli ukázali oficiálnu animáciu dokončenej baziliky. Uvidíte aj ktoré časti je ešte potrebné dostavať. Budova založená na jedinečnej Gaudího architektúre je vo výstavbe od roku 1882 a jej dokončenie sa predpokladá v roku 2026. Okrem dych berúceho vizuálu a gigantickej kapacity 15 000 ľudí je stavba zaujímavá ešte jedným aspektom. Od svojho počiatku je financovaná zo súkromných zdrojov. Spočiatku boli zdrojom najmä súkromní donori, dnes sú hlavným zdrojom príjmy z turizmu – dva milióny turistov ročne zaplatia 25 miliónov eur len na vstupnom.

Viac o Ako na Nový rok, tak…? – Budiž Euro! 1/2014