Šťastných trinásť – Budiž Euro! 22/2014

Sme majstri. Staronový parlament. Čo vyrátali v OSN.

Tak sa nám to podarilo, zase sme zlomili európsky rekord vo volebnej účasti. Len 13,05% oprávnených voličov pochopilo, že treba zahlasovať za strany, ktoré pôjdu do Bruselu vylepšovať naše životy. Volič pritom nemal ťažké rozhodovanie, väčšina slovenských strán prezentovala štandardizovaný programový balast.

Celková volebná účasť v Eurovoľbách po prvý krát od spustenia volieb v 70.rokoch narástla, aj keď len o desatinku percenta (pripomíname, že Belgicko, Luxembursko, Grécko a Cyprus majú volebnú účasť pod pokutou povinnú, hoci v realite ju nevymáhajú). Viac ako účasť zaujal úspech euroskeptických strán v Británii a Francúzsku, ich čiastočný úspech v Taliansku a príchod várky viac či menej otvorene fašistických europoslancov z Grécka, Maďarska a Nemecka.

Žiadna revolúcia sa ale nekoná. Kresťanskodemokratický klub EPP stratil 62 poslancov, ale s 212 zostáva jednotkou. Sociálni demokrati stratili desať ľudí, ale s 186 poslancami ostali druhí. Pri doplnení týchto dvoch skupín viac ako stovkou liberálov, zelených a regionalistov má „stará garda“ drvivú väčšinu. Noví poslanci nám asi dožičia prílev šťavnatých videí zo zasadaní, ale veľké zmeny v hlasovaniach sotva nastanú. Tým skôr, že balík euroskeptických poslancov je viac než nekoherentný. UKIP rokuje s talianskym komikom Beppem Grillom a jeho hnutím, k Marine Le Pen je opatrnejší, alianciu s Holanďanom Wildersom odmietol už pred časom a so stranami ako Jobbik, alebo Zlatý úsvit nechce mať nikto nič. Niektorí komentátori sa dokonca domnievajú, že oslabenie britských konzervatívcov Davida Camerona (ktorí na rozdiel od UKIP mali reálny dosah na chod vecí v Bruseli), bude znamenať posilnenie pro-bruselských tendencií.

Viac o Šťastných trinásť – Budiž Euro! 22/2014

Careful with CoCos – Budiž Euro! 21/2014

To the polls! Less of smoked. Bargain in the bank. Sputnik takes off.

Here we go. Leaflets falling out from newspapers and videos falling out from websites – convincing us about the rightness of a particular candidate but also about the civic duty to vote the Euro representative. It somehow reminds a bit of an ambitious gold digger, which buys a seductive lingerie with her husband’s credit card, hoping that the ignorant husband will notice it.

The European Parliament is happy to spend its resources on its own promotion. From all of the cases, we can mention for instant, a visitor’s center – Parlamentarium for nice 20.5 million euros or 56-million museum called The House of European History. It is therefore no surprise that Parliament’s budget increased by more than 20% in last 6 years while the number of members decreased.

Viac o Careful with CoCos – Budiž Euro! 21/2014

Great Plan – Fiat Euro! 19-20/2014

Vanishing unemployed. The patch has its cost. The U.S. of Europe from Italy.

Recent months registered a return of bankrupt states to financial markets. Ireland, Portugal and even Greece, with hopeless national debt of 175% and five-year recession, sold a new debt to some fools. The only question now is, whether those fools are investors or all of us who have promised to purchase that new debt through the ECB, in case of problems.

Most recently, the group was enlarged by bankrupt Cyprus, which sold a six-year bonds worth 100 million euro with the interest of 6.5%. Portugal already has a plan to leave the rescue program and even without the assistance of a credit line, which would be „on hand“ in case of problems. According to the Minister of Finance, the country has a financial supply for one year.

Viac o Great Plan – Fiat Euro! 19-20/2014

Opatrne s CoCos-om – Budiž Euro! 21/2014

K urnám! Menej údeného. Výhodný nákup v banke. Vzlieta sputnik.

Už je to tu. Zaplavujú nás letáčiky vypadávajúce z novín a videá vypadávajúce z webových stránok, ktoré nás presviedčajú o správnosti toho-ktorého kandidáta, ale aj o občianskej povinnosti voliť svojho eurozástupcu. Trochu to pripomína ambicióznu zlatokopku, ktorá si na manželovu kreditku kúpi zvodné spodné prádlo dúfajúc, že si ju ignorujúci manžel všimne.

Európsky parlament rád míňa zdroje na svoju vlastnú propagáciu. Môžeme spomenúť napríklad návštevnícke centrum, tzv. Parlamentárium, za ľudových 20,5 milióna eur, či 56-miliónové múzeum s názvom Dom európskej histórie. Niet potom divu, že rozpočet európskeho parlamentu za posledných 6 rokov narástol o viac ako 20 %, hoci počet poslancov poklesol.

Viac o Opatrne s CoCos-om – Budiž Euro! 21/2014

Veľký plán – Budiž Euro! 19-20/2014

Miznúci nezamestnaní. Záplata niečo stojí. SŠE z Talianska.

Posledné mesiace sú v znamení návratu zbankrotovaných štátov na trhy. Írsko, Portugalsko, a dokonca aj Grécko s beznádejným 175 % štátnym dlhom a päťročnou recesiou, predali bláznom nový dlh. Len otázne je, či tými bláznami sú kupujúci investori, alebo my všetci, ktorí sme prisľúbili ten nový dlh v prípade problémov cez ECB odkúpiť.

Najnovšie sa do tejto skupiny pridal aj relatívne nedávno zbankrotovaný Cyprus. Ten predal šesťročné dlhopisy v hodnote 100 miliónov eur s úrokom 6,5 %. Portugalsko plánuje už opustiť záchranný program a to dokonca bez pomocnej úverovej linky, ktorá by bola „poruke“ v prípade problémov. Podľa ministra financií má krajina zásobu financií na jeden rok.

Viac o Veľký plán – Budiž Euro! 19-20/2014

Golden Goodbye – Budiž Euro! 18/2014

On a visit. Deserved retirement. French test. Made in Mexico.

Slovakia was honored with an important visit. Soon leaving president of European Commission – Barosso, praised our country and in return, was given the Order of the White Double Cross of the II. Class from the president Gašparovič. For outstanding merit in strengthening the position of Slovakia in international relations. And since he probably will not visit us as a retiree, we enclosed also a title of Doctor Honoris Causa from the University of Economics. After all, every other line in CV is good!

Viac o Golden Goodbye – Budiž Euro! 18/2014

Zlaté zbohom – Budiž Euro! 18/2014

Na návšteve. Zaslúžený dôchodok. Francúzsky test. Made in Mexico.

Slovensko bolo poctené významnou návštevou. Vo funkcií dožívajúci prezident Komisie Barroso pochválil Slovensko a dostal za to Rad Bieleho dvojkríža II. triedy od prezidenta Gašparoviča. Za mimoriadne zásluhy o posilnenie postavenia Slovenska v medzinárodných vzťahoch. A keďže na dôchodku sem asi tak často chodiť nebude, priložili sme mu ešte titul doctor honoris causa z Ekonomickej univerzity. Veď každá položka do CVčka dobrá!

Na dôchodok sa po nastávajúcich eurovoľbách chystá aj nejeden zo 766 europoslancov (pokiaľ teda nie sú zároveň národnými poslancami, primátormi, županmi, či všetkým dokopy). Aby im nebolo ľúto, daňoví poplatníci majú pre nich darček v podobe tzv. Zlatého zbohom. Každý poslanec dostane odchodné v závislosti od odslúžených rokov. Najmenšia suma je zhruba 47 000 eur, poslanci s odkrúteným minimom 24 rokov si môžu priniesť igelitku na 190 000 eur. To samozrejme nie je všetko, dostanú aj dôchodok vo výške 70 percent zo mzdy. Opäť podľa odslúžených rokov, tí najlepší si budú užívať 67 000 eur ročne. Všetko? Ale kdeže. Poslanci si mohli „prispievať“ na sekundárny dôchodok, čo môže byť až ďalších 50 000 eur ročne. Úvodzovky som použil preto, že napriek príspevkom má fond sekundárneho dôchodku už dieru viac ako 200 miliónov eur.

Viac o Zlaté zbohom – Budiž Euro! 18/2014