Ďalšie striedanie – Budiž Euro! 35/2014

Francúzsku ľavicu provokuje nový minister hospodárstva, Európu zase francúzske čísla.

Nemecký Der Spiegel vyvolal v Európe minútovú búrku. Dal si tú námahu vypočítať, že štyria z Komisárov, ktorí v októbri skončia aj s celou súčasnou Komisiou, si prilepšia pol miliónom eur. Každý z nich. Na tom by nebolo nič divné, ľudia si už zvykli na barokové platy vrcholných euroúradníkov. Títo štyria Komisári však v „práci“ strávili len štyri mesiace, keďže v júni nastúpili ako náhradníci za Komisárov, ktorí boli zvolení do europarlamentu. To už zarazilo aj niektorých europoslancov, ktorí sa vysokého platu len tak ľahko nezľaknú. Nuž, keď vyrastiem, chcem byť Komisárom!

Viac o Ďalšie striedanie – Budiž Euro! 35/2014

Freezing Point – Fiat Euro! 33/2014

The economy is stagnating. Once again.

Whistleblowers from among analysts and economists reported total collapse of economy ever since 2007, with a periodicity of a radio traffic service.
Many did not realize though, that the „disaster“ may still be the better case. Some bankruptcies, some lost savings, people will cry a bit and we can move on. However, we are moving closer to the second alternative – long-term economic stagnation.

But after a brief enthusiasm from tenth-ish growths in 2013, complete sobering comes now. The growth in the euro area got to the freezing point. The third biggest economy in a club – Italy – entered its third recession since 2008. Maybe we should write that it actually got stuck in one big recession, with couple of short exhalations. The second largest one – France – is reporting leaving its deficit goal for 2014. Although it was already clear to all of us, the government now officially admits that 3% budget deficit of the state’s budget will not happen this year either. Neither the famous fiscal compact helped to European politicians to adhere to agreed rules. Eurozone debt grows nicely and in the first quarter reached 93.9% of GDP. In June we even noted the new member in the „trillion club“, when Spanish debt exceeded one trillion euros (98.4% of Spanish GDP).

Viac o Freezing Point – Fiat Euro! 33/2014

Posledný skaut – Budiž Euro! 34/2014

Nemecko je na tom aj dobre, aj zle. Aj takéto paradoxy sú možné v Eurozóne.

Posledné dni priniesli dva opačné typy správ. Tie negatívne boli o tom, ako ekonomiky veľkých krajín Francúzska a Talianska už zase raz zamrzli, respektíve prepadli sa do recesie. Čo je horšie, pridal sa k ním aj posledný skaut Európy, ekonomická lokomotíva s názvom Nemecko. Francúzi ich síce obviňovali, že si rast kradnú iba pre seba a rastú vďaka tomu, že sú žgrloši a málo doma spotrebúvajú. Podľa Belgičanov zase vraj robia sociálny dumping svojou (donedávna neexistujúcou) minimálnou mzdou. No v kútiku duše sa všetci tešili z rastu Nemecka a dúfali v jeho večné udržanie („večné“ znamená po najbližšie voľby).

Viac o Posledný skaut – Budiž Euro! 34/2014

Aktualizácia Účtu za euro k 15.8. 2014

Po mesiaci vám prinášame opäť zmeny, ktoré nastali v našom Účte za euro. I keď sa štátom ako Írsko a Portugalsko podarilo vrátiť na finančné trhy, problémy spojené s financovaním dlhov štátov ani zďaleka nie sú zažehnané a jednotlivé záchranné mechanizmy poskytujú pôžičky aj naďalej.

Z dočasného eurovalu boli schválené ďalšie dve tranže Grécku, každá vo výške 1 miliardy eur. Celkovo tak dočasný euroval poskytol Grécku pôžičky vo výške takmer 142 miliárd eur. Ďalšia pomoc smerovala opäť na Cyprus. Trvalý euroval mu poskytol pomoc vo výške 600 miliónov eur a ďalšiu tranžu schválil tiež Medzinárodný Menový fond, ktorý poslal Cypru 74 miliónov eur. Výraznejšie poklesla však hodnota dlhopisov držaných ECB. Táto suma začne výraznejšie rásť až v prípade, že by bola prinútená opäť nakupovať dlhopisy niektorej z krajín eurozóny. Na základe týchto udalostí sa celkové garancie znížili o 17 EUR na 2 966 EUR na obyvateľa Slovenska.

Z garancii 2966 EUR na obyvateľa Slovenska sa tak reálne zatiaľ použilo 824 EUR.

One day recently snooki weight loss5 Ways to Manage the Farmers Market

Bod mrazu – Budiž Euro! 33/2014

Ekonomika stojí. Už zase.

Alarmisti z radov analytikov a ekonómov hlásili totálny kolaps svetovej ekonomiky od roku 2007 s pravidelnosťou rozhlasovej Pozor zákruty. Mnohí si pritom neuvedomili, že „katastrofa“ môže byť ešte ten lepší prípad. Nejaké tie bankroty, stratené úspory, ľudia si poplačú a ide sa ďalej. My sa však pohybujeme stále bližšie k druhej alternatíve – dlhodobej ekonomickej stagnácii.

Po krátkom nadšení z desatinkových rastov v roku 2013 prichádza opäť vytriezvenie. Rast ekonomiky eurozóny sa dostal na bod mrazu. Tretia najväčšia ekonomika eurozóny – Taliansko – vstúpila do svojej tretej recesie od roku 2008. Asi by sa skôr slušilo napísať, že je vlastne stále v jednej recesii, len s krátkymi výdychmi. Druhá najväčšia ekonomika – Francúzsko – hlási opustenie deficitného cieľa na rok 2014. Hoci to bolo všetkým dávno jasné, vláda teraz oficiálne priznáva, že 3 % deficit štátneho rozpočtu sa tento rok opäť konať nebude. Ani slávny fiškálny kompakt nepomohol európskym politikom v dodržiavaní dohodnutých pravidiel. Dlh eurozóny utešene rastie a v prvom kvartáli dosiahol 93,9 % HDP. V júni sme zaznamenali dokonca nového člena v „klube bilión“, keď španielsky dlh prekročil bilión eur (98,4 % španielskeho HDP).

Viac o Bod mrazu – Budiž Euro! 33/2014

Better Times – Fiat Euro! 31/2014

Good news from the European economy cannot be bad!

The topic of the day concerns sanctions against Russia. We will omit this political-security-international topic with the notion that mutual trade restriction always ends with two losers and no winner. Thus, let’s see what surprise will this bring and rather start on the other side of the planet.

In the end of July, Argentina brought the excitement to the world. This country went bankrupt in 2001 and made a deal with 92% creditors to write off part of its debt. The problem is that part of the rest of creditors decided to go to the court to ask for not part, but everything. And since the bonds were under American law (they would not be much of the interest under Argentinian one), American court decided the case with the result that Argentina has to pay everything. Although only $1.5 billion is in question, such a decision may cause an avalanche of further actions and put Argentina in dilemma how to return borrowed $20 billion which have been spent long ago. As the local government failed in negotiations with creditor about compromise solutions, the country declared bankruptcy this week. Argentinians are probably facing hard times.

Viac o Better Times – Fiat Euro! 31/2014

Straty pre všetkých – Budiž Euro! 32/2014

Argentínsky krach je ponaučením, ktoré si aj tak nikto nevezme.

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna juhoamerická krajina. Začiatkom 20. storočia bola 7. najväčšou ekonomikou sveta. Ale ako storočie postupovalo, zlé a horšie politické vedenie z nej spravilo ekonomického mrzáka.

Jej politici zvykli svoje sľuby platiť monetizáciou, teda tlačením peňazí. To viedlo v 80. rokoch až k hyperinflácii. Začiatkom 90.rokov vymyslela vláda zázračný liek – naviazala argentínske peso na dolár. No márne ekonomickí lekári varovali, že s antibiotikami sa nemôže požívať alkohol. Vlády naďalej veselo míňali viac, ako si ekonomika mohla dovoliť, len to pre zmenu platili zahraničným dlhom (tlačiť peniaze nemohli). Keďže v nezávislosť argentínskych súdov investori moc dôvery nemali, dlhopisy sa vydávali pod americkým právom.

Viac o Straty pre všetkých – Budiž Euro! 32/2014