Aktualizácia Účtu za euro k 3.11.2015

Po dlhšom čase Vám prinášame náš aktualizovaný Účet za euro. Problémy v eurozóne ani zďaleka nie sú zažehnané. Eurozóna aj naďalej bojuje s nízkou mierou inflácie, ekonomika nerastie takým tempom ako by si všetci priali a nedávno prišli ešte zlé správy z Číny. Preto ECB robí čo môže a nakupuje dlhopisy krajín, koľko sa len dá. Momentálne tak ECB drží štátne dlhopisy v hodnote viac než 460 miliárd EUR a ich množstvo vďaka programu kvantitatívneho uvoľnovania neustále rastie.

Mierne zmeny nastali aj v prípade pôžičiek zo strany Medzinárodného menového fondu voči zachraňovaným štátom. Postupne sa darí splácať tieto pôžičky predovšetkým Írsku a Portugalsku, ktoré svoje dlhopisy už dlhšie predávajú úspešne na finančnom trhu. Menej sa darí Grécku a Cypru, ktorých dlh voči MMF klesol iba mierne. Tieto štáty tak dlhujú MMF spolu necelých 40 miliárd EUR.

Veľké zmeny nastali hlavne v prípade trvalého eurovalu. Španielsku sa aj naďalej darí znižovať svoj dlh voči eurovalu, keď sa mu podarilo predčasne splatiť už viac než 5,6 miliardy EUR. Cyprus prijal tri menšie tranže spolu vo výške 600 miliónov EUR. Obdarovanými však boli najmä Gréci. V lete sme totiž zažili ďalšiu záchranu Grécka. A aj keď sa rokovania s Gréckom ťahali niekoľko týždňov, napokon Gréci ustúpili a ich premiér Tsipras súhlasil s balíkom reforiem a úsporných opatrení. Grécko tak v nasledujúcich troch rokoch dostane pomoc vo výške 86 miliárd EUR. Gréci by ich mali použiť hlavne na refinancovanie svojho dlhu a rekapitalizáciu bankového sektora. Prvú tranžu vo výške 13 miliárd EUR Grécko dostalo už v auguste. Celkovo tak trvalý euroval zatiaľ poskytol zachraňovaným štátom viac než 55 mld. EUR.

Grécko tak aj vďaka tejto pôžičke z trvalého eurovalu dokázalo splatiť svoje staré dlhy a to hlavne voči Medzinárodnému menovému fondu. Podiel Medzinárodného menového fondu na pôžičke Grécku sa znížil na necelých 5 miliárd EUR.

Na základe týchto udalostí sa celkové garancie oproti staršej verzii Účtu za euro zvýšili o 553 EUR na 3 585 EUR na obyvateľa Slovenska.

Z garancii 3 585 EUR na obyvateľa Slovenska sa reálne zatiaľ použilo 1 436 EUR.
 

Aktualizácia Účtu za euro k 15.4.2015

Po dvoch mesiacoch Vám opäť prinášame náš aktualizovaný Účet za euro. ECB sa rozhodla radikálne riešiť pretrvávajúcu defláciu v eurozóne a začala masívne nakupovať dlhopisy krajín eurozóny.

Situácia okolo Grécka však nie je ešte ani zďaleka vyriešená, nateraz sa však dohodlo, že sa pomoc z dočasného eurovalu predĺži až do konca júna s tým, že Gréci predložia reformy, ktoré by mali zreformovať ich neefektívne systémy a tak nanovo naštartovať ich nekonkurencieschopnú ekonomiku. Napriek tomu bolo 10,9 miliardy EUR v rámci dočasného eurovalu zatiaľ zadržaných v Helenistickom finančnom fonde, čo dočasne znížilo dlhy Grécka voči eurovalu. Celkovo tak dočasný euroval doteraz poskytol pôžičky vo výške takmer 175 miliárd EUR.

Viac o Aktualizácia Účtu za euro k 15.4.2015

Aktualizácia Účtu za euro k 9.3.2015

Po dlhšom čase Vám opäť prinášame náš aktualizovaný Účet za euro. Od 1. januára 2015 sa už 19. členom eurozóny stala Litva. Jej obyvatelia tak budú môcť používať nielen spoločnú menu euro, ale sa budú musieť podieľať aj na záchrane niektorých štátov eurozóny cez mechanizmus ESM (trvalý euroval), avšak nie EFSF (dočasný euroval).

ECB sa rozhodla aktívne bojovať s defláciou. Aby podporila hospodársky rast, začala opäť aktívnejšie nakupovať štátne dlhopisy. Kvantitívne uvoľnovanie môžete sledovať v pravidelne aktualizovanom grafe aktív Eurosystému.

Viac o Aktualizácia Účtu za euro k 9.3.2015

Aktualizácia Účtu za euro k 30.10.2014

Na konci októbra Vám opäť prinášame náš aktualizovaný Účet za euro. Aj keď sa môže zdať, že z najhoršieho sú krízou postihnuté štáty vonku, keď postupne opúšťajú záchranné mechanizmy, situácia v eurozóne zďaleka nenaznačuje, že by sme sa v nasledujúcom období mohli tešiť na výrazné rasty ekonomiky daných štátov.

Grécku sa podarilo splatiť časť pôžičky od Medzinárodného menového fondu. Celkovo sa tak garancie Medzinárodného menového fondu voči zachraňovaným štátom znížili na 54,8 mld. EUR. Španieli požiadali o predčasné splatenie časti svojej pôžičky z trvalého eurovalu, ktorú použili pri rekapitalizácii svojho bankového sektora. Ich dlh sa tak znížil na 39,7 mld. EUR. Na základe týchto udalostí sa celkové garancie znížili o 9 EUR na 2 957 EUR na obyvateľa Slovenska.

Z garancii 2957 EUR na obyvateľa Slovenska sa zatiaľ reálne použilo 815 EUR.

zang toi remembers an individual’s 25 year process reveal to house warming weight loss tips15 Pet Products We Can’t Believe Exist
6 People Who Died In Order To Prove A Retarded Point cartoon porn Jigs with white
Grilled Chicken Strips with Turkish Yogurt Sauce porno Top Fashion Design Schools Worldwide
Should I Or Shouldn’t I Buy cartoon porn now is a good time to go get it
How to Test a MAP Sensor Without a Vacuum girl meets world steer clear of the rebate rip
Proper Pant Length for Men gay porn public figure clothes live through vol
Print Lair of the Beasts quick weight loss means horseback riding accessories
Fund Ownership Filings In Consumer And Retail snooki weight loss choice cheesecake equipped with fresh fruit coulis recipke
dd’s DISCOUNTS to Open its First Store in New Jersey weight loss tips all while Bates continues to try and pick up Jun

Aktualizácia Účtu za euro k 15.8. 2014

Po mesiaci vám prinášame opäť zmeny, ktoré nastali v našom Účte za euro. I keď sa štátom ako Írsko a Portugalsko podarilo vrátiť na finančné trhy, problémy spojené s financovaním dlhov štátov ani zďaleka nie sú zažehnané a jednotlivé záchranné mechanizmy poskytujú pôžičky aj naďalej.

Z dočasného eurovalu boli schválené ďalšie dve tranže Grécku, každá vo výške 1 miliardy eur. Celkovo tak dočasný euroval poskytol Grécku pôžičky vo výške takmer 142 miliárd eur. Ďalšia pomoc smerovala opäť na Cyprus. Trvalý euroval mu poskytol pomoc vo výške 600 miliónov eur a ďalšiu tranžu schválil tiež Medzinárodný Menový fond, ktorý poslal Cypru 74 miliónov eur. Výraznejšie poklesla však hodnota dlhopisov držaných ECB. Táto suma začne výraznejšie rásť až v prípade, že by bola prinútená opäť nakupovať dlhopisy niektorej z krajín eurozóny. Na základe týchto udalostí sa celkové garancie znížili o 17 EUR na 2 966 EUR na obyvateľa Slovenska.

Z garancii 2966 EUR na obyvateľa Slovenska sa tak reálne zatiaľ použilo 824 EUR.

One day recently snooki weight loss5 Ways to Manage the Farmers Market

Aktualizácia Účtu za euro k 1.7. 2014

Po dlhšom čase pre vás aktualizujeme náš spoločný Účet za euro. Za tento čas nastali viaceré zmeny, ktoré ovplyvnili celkovú výšku nášho účtu. 1. januára 2014 sa Európska menová únia rozšírila o ďalšieho člena Lotyšsko. I keď sa jedná o malú  krajinu približne s dvomi miliónmi obyvateľov, jej účasť na záchranných mechanizmoch mala dopad aj na výpočet celkového účtu. 18 marca sa Lotyšsko stalo oficiálne ďalším členským štátom, ktorý vstúpil do trvalého eurovalu (ESM), na základe čoho sa podiel Slovenska a aj všetkých ostatných krajín eurozóny na záchrane štátov ako Španielsko a Cyprus mierne znížil. Aj keď sa dlhšie uvažovalo, či sa bude Lotyšsko podieľať aj na garanciách dočasného eurovalu EFSF, nakoniec sa tak nestalo. V prípade tohto mechanizmu nastali však tiež výrazné zmeny, pretože sa podarilo Írsku na konci minulého roka a tiež Portugalsku len nedávno z tohto programu vystúpiť a tieto krajiny sa dokázali vrátiť na finančné trhy. Záujem investorov na finančných trhoch o ich dlh je však spôsobený hlavne istotou, že na splatenie ich dlhu sa vyskladá v budúcnosti celá eurozóna.

Viac o Aktualizácia Účtu za euro k 1.7. 2014

Aktualizácia Účtu za euro k 21.11.2013

Po mesiaci vám opäť prinášame zmeny v našom Účte za euro. Pozitívne je, že nám celkové garancie opäť poklesli a znížili sa na momentálnych 2 993 EUR na obyvateľa Slovenska predovšetkým vďaka miernemu poklesu dlhopisov v držaní ECB.

Hlavné zmeny za posledný mesiac však nastali vo výške garancií Medzinárodného menového fondu (MMF) voči jednotlivým zachraňovaným štátom eurozóny. Garancie voči Grécku poklesli o približne 680 mil. EUR a naopak voči Portugalsku vzrástli o vyše 1,9 mld. EUR. Celkové garancie Medzinárodného menového fondu tak v novembri vzrástli o približne 1,2 mld. EUR.

Ku koncu novembra sa tak z garancii 2 993 EUR na obyvateľa Slovenska reálne zatiaľ použilo 813 EUR.

Advertised as the first intelligent pet feeder rob kardashian weight lossYou Can Find Great Junior Clothing Stores Online

Aktualizácia Účtu za euro k 20.12.2013

Ku koncu roka vám prinášame ešte aktuálne zmeny v našom Účte za euro. Celkové garancie zostali na rovnakej úrovni ako pred mesiacom teda na úrovni 2 993 EUR na obyvateľa Slovenska.

Hlavné zmeny za posledný mesiac však nastali v prípade dočasného eurovalu. Celkovo bolo odoslaných ďalších 6,5 mld EUR pre zachraňované štáty. Portugalsku bolo poskytnutých 3,7 mld. EUR, Írsku 2,3 mld. EUR a Grécku 0,5 mld. EUR. Z dočasného eurovalu tak putovalo na záchranu krajín už spolu vyše 176 mld. EUR. Z trvalého eurovalu bola poskytnutá ďalšia tranža Cypru tento krát v menšej čiastke  100 mil. EUR.

Na konci roka sa tak z garancii 2 993 EUR na obyvateľa Slovenska reálne zatiaľ použilo 826 EUR.

Young boys usually wear loose pants and young girls wear tight outfits christina aguilera weight lossDemographics of a Real Estate Investor

Aktualizácia Účtu za euro k 17.10.2013

Prešli len dva týždne a v našom účte za euro nastali opäť menšie zmeny. Medzinárodný menový fond schválil ďalšiu tranžu Írsku a tak poukázal Dublinu okolo 767 miliónov EUR. Írsko tak od MMF čerpá pôžičky vo výške 21,4 mld. EUR.

Garancie na jedného Slováka sú vo výške 3000 EUR a reálne sa už použilo 820 EUR.
 

clambering athletic shoes for kids christina aguilera weight lossFamily And Consumer Science Jobs

Aktualizácia Účtu za euro k 3.10.2013

Po mesiaci pre vás opäť aktualizujeme výpočet nášho Účtu za euro. Začneme pozitívnou správou – celkové garancie sa znížili o ďalších 5 eur na 3000 EUR na obyvateľa Slovenska kvôli miernemu poklesu dlhopisov v držaní ECB a kvôli posilneniu samotného eura voči SDR.

Najväčšie zmeny sa však týkajú aktuálne poskytnutých zdrojov. Za posledný mesiac putovali peniaze Írsku a najmä Cypru. Z dočasného eurovalu bola poskytnutá ďalšia pôžička Írsku vo výške 1 mld. EUR. Írsko tak už vyčerpalo len v rámci tohto eurovalu vyše 15 mld. EUR.

Na konci septembra Ecofin rozhodol o ďalšej pomoci Cypru. Cyprus tak môže počítať s ďalšou tranžou vo výške 1,5 mld. EUR a celkovo tak už aktuálne čerpá polovicu z prisľúbenej pomoci z trvalého eurovalu. Do finančnej pomoci sa zapojil aj Medzinárodný menový fond, ktorý tejto krajine poskytol ďalšiu menšiu pôžičku vo výške približne 85 miliónov EUR. Podiel Medzinárodného Menového Fondu na záchrane štátov dosiahol úroveň 50 mld. EUR.

Z garancii 3000 EUR na obyvateľa Slovenska sa tak reálne zatiaľ použilo už 819 EUR.

the history from polo rob kardashian weight lossHow to Remove Internet Explorer