Zasľúbená zem – Budiž Euro! 17/2015

Hovorí sa, že isté sú v živote len dane a smrť. Niečo na tom bude, keďže obe boli posledný týždeň súčasťou diania aj v Európe.

Daňové úniky sú prioritnou témou každej vlády, ktorá sa snaží zapspanielsky minister financiilátať rozpočtovú dieru. Riešenie tohto problému si preto vyžaduje v kresle ministra financií skutočného odborníka. Bývalý španielsky minister financií Rodrigo Rato zrejme prišiel k záveru, že najrozumnejšie bude mať poznatky z praxe. Minulý týždeň bol totiž zadržaný tamojšou políciou pre podozrenia z prania špinavých peňazí a krátenia dane.

Viac o Zasľúbená zem – Budiž Euro! 17/2015

Horúca jar – Budiž Euro! 16/2015

Žijeme v zaujímavých časoch. Po desaťročiach rozširovania a prehlbovania európskej integrácie nahlodáva jednotnú európsku rétoriku sedem rokov trvajúca eurokríza. A nielen to.

Protiintegračným stranám sa v Európe darí čoraz viac, a všetci čakajú, či sa nejakej podarí otočiť kormidlom integrácie. Na vzostupe sú napríklad Praví Le penFíni, ktorí budú v nastávajúcich voľbách bojovať o druhé miesto. V maďarských doplňujúcich voľbách vyhral Jobbik, ktorý zaznamenal tesné, no veľmi dôležité víťazstvo nad Orbánovým Fideszom. Šance cíti aj šéfka francúzskeho Národného frontu Marine Le Penová, ktorá by ako francúzska prezidentka najradšej opustila eurozónu a obnovila colné kontroly na francúzskych hraniciach. V snahe priblížiť sa stredovým voličom dokonca vyháňa zo strany jej zakladateľa a svojho otca Le Pena za jeho antisemitské výroky.

Viac o Horúca jar – Budiž Euro! 16/2015

The Crisis is Over (Again) – Fiat Euro! 15/2014

European elections at the door. New derby Brussels vs. Moscow. Euro party continues.

Do you know how the euro crisis will end? People will probably just get used to it. Or they will find another, more acute one. That is what is happening in recent weeks. Russian Federation annexation of Crimea rewrote the map of Europe and whole EU is on pins and needles whether Russians have the ambition to „protect“ Russian minority in other parts of Ukraine as well. According to information from the top NATO command positions, there are tens of thousands of Russian soldiers already gathered in the border areas, waiting only for warrant, after which they can enter the territory of Ukraine almost immediately.

Viac o The Crisis is Over (Again) – Fiat Euro! 15/2014

Kríza (opäť) skončila – Budiž Euro! 15/2014

Eurovoľby za dverami. Nové derby Brusel vs. Moskva. Europárty pokračuje.

Viete, ako skončí kríza v eurozóne? Pravdepodobne tak, že si na ňu ľudia jednoducho zvyknú. Alebo si nájdu inú, akútnejšiu krízu. Práve to sa deje v posledných týždňoch. Ruská federácia anexiou ukrajinského Krymu prepísala mapu Európy a celá EÚ je ako na ihlách, či majú Rusi ambíciu „ochrániť” ruské obyvateľstvo aj v iných častiach Ukrajiny. Podľa informácií z najvyšších veliteľských pozícií NATO sú totiž desaťtisíce ruských vojakov zhromaždené v pohraničných oblastiach a v prípade rozkazu môžu vstúpiť na územie Ukrajiny prakticky okamžite.

Viac o Kríza (opäť) skončila – Budiž Euro! 15/2014

The caravan moves on – Fiat Euro! 39/2013

Europe got over the German elections. Indebted countries economize only ostensibly. There are never enough subsidies.

Sunday’s election has significantly strengthened the position of Merkel’s CDU. However, it missed the absolute majority and lost its coalition partner, the liberal FDP.

From the inner political point of view, Germany isn’t expected to be changed very much in the near future. Merkel will probably have to build a coalition with her regular opponent, the SPD, which has already announced that it expects to lower the pressure on the imposition of austerity measures – the imposition which has not even started yet. According to Eurostat, all member countries had higher government spending to GDP ratio during the last year than in 2007. Therefore, politicians will make fake promises and Germany will reward them with a debt patching support again.

Viac o The caravan moves on – Fiat Euro! 39/2013

Karavána ide ďalej – Budiž Euro! 39/2013

Európa má za sebou nemecké voľby. Zadlžené krajiny šetria radšej len na papieri. Dotácií nikdy nie je dosť.

Merkelovej CDU si v nedeľných nemeckých voľbách výrazne polepšila. CDU však o chlp unikla väčšina v parlamente a z parlamentu zároveň vypadol jej tradičný partner, liberálna FDP.

Z vnútropolitického hľadiska Nemecko pravdepodobne veľké zmeny nečakajú. Od Merkelovej sa ale očakáva vstup do veľkej koalície so svojim tradičným oponentom SPD, ktorý už avizoval, že očakáva zníženie nemeckého tlaku na šetrenie v Európe – šetrenie, ktoré sa ani nezačalo. Podľa Eurostatu mali totiž v minulom roku všetky krajiny eurozóny vyššie verejné výdavky k HDP ako v roku 2007. Politici tak občas zaspievajú povinnú pesničku o šetriacich opatreniach a od Nemecka budú na oplátku očakávať ďalšie sanovanie dlhu zadlžených európskych krajín.

Viac o Karavána ide ďalej – Budiž Euro! 39/2013

European dilemmas – Fiat Euro! 24/2013

The Federal Constitutional Court of Germany is making a decision on the OMT program of the European Central Bank (ECB). In Britain, the bi-polarity of attitudes towards the EU is gradating. Greece in the top news again with clueless Troika in the background. Welcome to the next week of the euro crisis.

After the bank crisis on Cyprus, the chicken-hearted intentions of Britain, and after rising euroscepticism in Germany, Greece is back in the limelight again. The country’s debt is still astronomically high and the country is in the recession for the sixth year in a row despite of previous predictions. Therefore the European Commission has no other option than to repeat its usual statement about the crisis: recession will be over in a year, two at max.

Viac o European dilemmas – Fiat Euro! 24/2013

Európske dilemy – Budiž Euro! 24/2013

Nemecký ústavný súd rozhoduje o programe OMT Európskej centrálnej banky. V Británii sa stupňuje dvojznačnosť v postojoch k EÚ. Grécko opäť v kurze euroságy s bezradnou Trojkou v pozadí. Vitajte v ďalšom týždni eurokrízy.

Po bankovej kríze na Cypre, zajačích úmysloch Británie, či rastúcom euroskepticizme v Nemecku, sa pozornosť opäť raz upriamuje na Grécko. Dlh krajiny je stále astronomický, a aj napriek pôvodným predpovediam ostane Grécko šiesty rok po sebe v recesii. Európskej komisii preto neostáva tvrdiť nič iné, než to, čo hovorí vždy: dávame recesii rok, maximálne dva.

Viac o Európske dilemy – Budiž Euro! 24/2013

Brussels is changing the game – Fiat Euro! 22/2013

The European Commission amends the terms of consolidation. Banks are still not lending to the south. Spaniards finally found jobs – in Germany.

The European Commission has changed its mind with regards to the recommendations for individual member states. In its regular evaluation yesterday, Commission gave deferral to the six problematic countries to comply with the deficit targets. In other words, French, Spanish, and Portuguese Governments can breathe easier for a while and keep kicking the can down the roads .

Regarding the evaluation of the fiscal position in Slovakia, the Commission was quite accommodating, since this year we are halfway to the deficit goal of 3% of GDP. We should be careful too, though. Further accumulation of debts by irresponsible countries opens up additional possibilities for distribution of debt among Europeans through the ESM or ECB’s bond purchase programs. After all, our elected representatives voted through consensus to accept this possibility. At the end, the bill of the state always goes to taxpayers.

Viac o Brussels is changing the game – Fiat Euro! 22/2013

Brusel mení hru – Budiž Euro! 22/2013

Európska komisia mení podmienky konsolidácie. Banky na juhu stále nepožičiavajú. Španieli konečne nachádzajú prácu – v Nemecku.

Európska komisia si odporúčania pre jednotlivé členské krajiny rozmyslela. Vo svojom pravidelnom hodnotení včera dala šiestim problémovým krajinám odklad na splnenie podmienok dodržania deficitu. Inými slovami, francúzska, španielska, či portugalská vláda si môžu na chvíľu vydýchnuť a tlačiť pred sebou balvan nových dlhov aj naďalej.

K hodnoteniu Slovenska bola Komisia pomerne ústretová, keďže sme na polceste k dodržaniu tohtoročného deficitu vo výške 3% HDP. Aj my by sme sa však mali mať na pozore. Ďalšie kumulovanie dlhov nezodpovedných krajín otvára aj ďalšie možnosti prerozdeľovania týchto dlhov medzi Európanov prostredníctvom ESM či nákupom dlhopisov ECB. Koniec koncov, túto možnosť naši volení predstavitelia odhlasovali takmer konsenzom naprieč politickým spektrom. Na konci dňa platia účet za štátnu párty vždy daňoví poplatníci.

Viac o Brusel mení hru – Budiž Euro! 22/2013