Ďalšie projekty

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Hlavná stránka inštitútu. INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie založené fyzickými osobami, ktoré je financované výhradne z darov fyzických osôb a príjmov z vlastnej činnosti.

Aktivity inštitútu zahŕňajú výskumnú, publikačnú, poradenskú a vzdelávaciu činnosť, zameranú na riešenie aktuálnych ekonomických a spoločenských problémov z pohľadu rešpektovania vlastníckych práv ako záruky osobnej slobody a mierového spolužitia.

Cena Štátu – Nakúp si svoj štát! Fiktívny e-shop, ktorý vám umožňuje nazrieť do detailov štátneho rozpočtu. Cieľom je priblížiť fungovanie toku peňazí od občana k štátu bežným ľuďom.

Projekt dva krát získal Templeton Award od Atlas Economic Research Foundation a The Internet Award pre najlepšiu internetovú stránku na inauguračnom odovzdávaní cien Golden Umbrella Think Tanks Awards.

Plytvanie štátu – unikátny projekt monitoringu plytvania zdrojmi vo verejnej správe, ktoré sa objavilo v médiách. Monitorované sú správy hlavných slovenských denníkov a časopisov. Úlohou projektu je evidovať prípady, v ktorých médiá dokumentujú neefektívne nakladanie verejnými zdrojmi zo strany predstaviteľov verejnej správy a vyčísliť jeho finančné dopady.

Účet za služby štátu – pokladničný blok s vyúčtovaním služieb štátu, každoročne priložený do jedného z najčítanejších slovenských denníkov. 

Vesmír verejných výdavkov – je grafickým znázornením všetkých verejných výdavkov financovaných z daní a odvodov. Umožňuje pochopenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami verejnej správy a ceľkovú štruktúru štátneho rozpočtu.

Publikačná činnosť – INESS vydal publikáciu Zdravý zisk, venujúcu sa problematike zdravotnej starostlivosti, v spolupráci s TRIM Broker vydal preklad knihy Philippa Bagusa Tragédia Eura. Pravidelne publikuje newsletter Market Finess reflektujúci aktuálne ekonomické dianie. Členovia INESS sa podieľajú na tvorbe niekoľkých zahraničných publikácii, napríklad na Yearbook on Taxation in Europe, The State of the Union, či Eye on Europe.

Vzdelávacia činnosť- organizujeme každorožné týždenné podujatie Liberty Camp s účasťou zahraničných lektorov i študentov v spolupráci s The Language of Liberty Institute. Pre študentov je určená víkendová Škola rakúskej ekonómie.

Knižnica INESS – Využite možnosť požičať si ťažko dostupnú ekonomickú literatúru v našej knižnici

INESS Consult s.r.o – a for-profit branch of the recognized think-tank INESS – Institute of Economic and Social Studies