O nás

Projekt eurokriza.sk vznikol na pôde inštitútu INESS v roku 2012 ako portál, ktorý má informovať návštevníkov o prebiehajúcej dlhovej a ekonomickej kríze v Eurozóne z pohľadu Slovenska.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

INESS pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006. Monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva sektorové analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy.

INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie založené fyzickými osobami, ktoré je financované výhradne z darov fyzických osôb a príjmov z vlastnej činnosti.

Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhového mechanizmu, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí. Medzi prioritné oblasti záujmu INESS patrí daňový a odvodový systém, zdravotníctvo, monetárna politika, problematika EÚ, regulácie a vlastnícke práva.

V súčasnosti je INESS s viac ako 600 mediálnymi zmienkami ročne najcitovanejším ekonomickým think tankom na Slovensku.

Viac o našich projektoch.

Mgr. Richard Ďurana, PhD., riaditeľ

Pracuje v INESS od začiatku jeho činnosti v roku 2006. Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký pracovník – biochemik.

Venuje sa hospodárskej politike, verejným financiám, duševnému vlastníctvu. richard.durana[at]iness.sk

Mgr. Juraj Karpiš, analytik

Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku.

Zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo. Je členom Klubu ekonomických analytikov
juraj.karpis[at]iness.sk

Mgr. Radovan Ďurana, analytik

Ako spoluzakladajúci člen pôsobí v INESS od začiatku jeho činnosti. Po ukončení Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (špecializácia finančný manažment) pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik.

Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, sociálny systém, energetika. Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.
radovan.durana[at]iness.sk

Ing. Martin Vlachynský, analytik

Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete.

Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi. martin.vlachynsky[at]iness.sk

Mgr. Ján Dinga, analytik

V INESS pracuje od roku 2012. Po ukončení Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave pôsobil ako reportingový špecialista a controller. Jeho oblasťou záujmu sú verejné financie, sociálny systém a hospodárska politika.
jan.dinga[at]iness.sk

Katarína Korbelová, office manager

Pracuje na čiastočný úväzok a zabezpečuje najmä administratívnu a operatívnu podporu. Študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
katarina.korbelova[at]iness.sk