Podporte Euro Krízu

Projekt Euro Kríza je súčasťou aktivít INESS – Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz.

INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity, ktorých prehľad nájdete v tejto brožúrke, sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, je teda vo veľkej miere podmienené aj Vašou štedrosťou.

Ak máte záujem o podporu nášho úsilia, staňte sa našim podporovateľom.

Finančne nás môžete podporiť:

  • bankovým prevodom na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Tatrabanka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava). Do správy pre príjemcu uveďte prosím svoje meno (voliteľné) a „Dar“. Pre cezhraničný transfer použite IBAN: SK28 1100 0000 0026 6475 2087 a SWIFT: TATRSKBX
  • finančným prevodom cez PayPal:


V prípade, že by ste chceli INESS poskytnúť nefinančný dar, prosím kontaktujte nás.

V prípade akýchkoľvek otázok sa s Vami rád stretnem a predstavím Vám bližšie fungovanie INESS.

Za Vašu podporu Vám za celý tím INESS ďakujem,

Richard Ďurana, riaditeľ INESS