Aktualizácia Účtu za euro k 3.11.2015

Po dlhšom čase Vám prinášame náš aktualizovaný Účet za euro. Problémy v eurozóne ani zďaleka nie sú zažehnané. Eurozóna aj naďalej bojuje s nízkou mierou inflácie, ekonomika nerastie takým tempom ako by si všetci priali a nedávno prišli ešte zlé správy z Číny. Preto ECB robí čo môže a nakupuje dlhopisy krajín, koľko sa len dá. Momentálne tak ECB drží štátne dlhopisy v hodnote viac než 460 miliárd EUR a ich množstvo vďaka programu kvantitatívneho uvoľnovania neustále rastie.

Mierne zmeny nastali aj v prípade pôžičiek zo strany Medzinárodného menového fondu voči zachraňovaným štátom. Postupne sa darí splácať tieto pôžičky predovšetkým Írsku a Portugalsku, ktoré svoje dlhopisy už dlhšie predávajú úspešne na finančnom trhu. Menej sa darí Grécku a Cypru, ktorých dlh voči MMF klesol iba mierne. Tieto štáty tak dlhujú MMF spolu necelých 40 miliárd EUR.

Veľké zmeny nastali hlavne v prípade trvalého eurovalu. Španielsku sa aj naďalej darí znižovať svoj dlh voči eurovalu, keď sa mu podarilo predčasne splatiť už viac než 5,6 miliardy EUR. Cyprus prijal tri menšie tranže spolu vo výške 600 miliónov EUR. Obdarovanými však boli najmä Gréci. V lete sme totiž zažili ďalšiu záchranu Grécka. A aj keď sa rokovania s Gréckom ťahali niekoľko týždňov, napokon Gréci ustúpili a ich premiér Tsipras súhlasil s balíkom reforiem a úsporných opatrení. Grécko tak v nasledujúcich troch rokoch dostane pomoc vo výške 86 miliárd EUR. Gréci by ich mali použiť hlavne na refinancovanie svojho dlhu a rekapitalizáciu bankového sektora. Prvú tranžu vo výške 13 miliárd EUR Grécko dostalo už v auguste. Celkovo tak trvalý euroval zatiaľ poskytol zachraňovaným štátom viac než 55 mld. EUR.

Grécko tak aj vďaka tejto pôžičke z trvalého eurovalu dokázalo splatiť svoje staré dlhy a to hlavne voči Medzinárodnému menovému fondu. Podiel Medzinárodného menového fondu na pôžičke Grécku sa znížil na necelých 5 miliárd EUR.

Na základe týchto udalostí sa celkové garancie oproti staršej verzii Účtu za euro zvýšili o 553 EUR na 3 585 EUR na obyvateľa Slovenska.

Z garancii 3 585 EUR na obyvateľa Slovenska sa reálne zatiaľ použilo 1 436 EUR.
 

Aktualizácia Účtu za euro k 30.10.2014

Na konci októbra Vám opäť prinášame náš aktualizovaný Účet za euro. Aj keď sa môže zdať, že z najhoršieho sú krízou postihnuté štáty vonku, keď postupne opúšťajú záchranné mechanizmy, situácia v eurozóne zďaleka nenaznačuje, že by sme sa v nasledujúcom období mohli tešiť na výrazné rasty ekonomiky daných štátov.

Grécku sa podarilo splatiť časť pôžičky od Medzinárodného menového fondu. Celkovo sa tak garancie Medzinárodného menového fondu voči zachraňovaným štátom znížili na 54,8 mld. EUR. Španieli požiadali o predčasné splatenie časti svojej pôžičky z trvalého eurovalu, ktorú použili pri rekapitalizácii svojho bankového sektora. Ich dlh sa tak znížil na 39,7 mld. EUR. Na základe týchto udalostí sa celkové garancie znížili o 9 EUR na 2 957 EUR na obyvateľa Slovenska.

Z garancii 2957 EUR na obyvateľa Slovenska sa zatiaľ reálne použilo 815 EUR.

zang toi remembers an individual’s 25 year process reveal to house warming weight loss tips15 Pet Products We Can’t Believe Exist
6 People Who Died In Order To Prove A Retarded Point cartoon porn Jigs with white
Grilled Chicken Strips with Turkish Yogurt Sauce porno Top Fashion Design Schools Worldwide
Should I Or Shouldn’t I Buy cartoon porn now is a good time to go get it
How to Test a MAP Sensor Without a Vacuum girl meets world steer clear of the rebate rip
Proper Pant Length for Men gay porn public figure clothes live through vol
Print Lair of the Beasts quick weight loss means horseback riding accessories
Fund Ownership Filings In Consumer And Retail snooki weight loss choice cheesecake equipped with fresh fruit coulis recipke
dd’s DISCOUNTS to Open its First Store in New Jersey weight loss tips all while Bates continues to try and pick up Jun

Aktualizácia Účtu za euro k 3.10.2013

Po mesiaci pre vás opäť aktualizujeme výpočet nášho Účtu za euro. Začneme pozitívnou správou – celkové garancie sa znížili o ďalších 5 eur na 3000 EUR na obyvateľa Slovenska kvôli miernemu poklesu dlhopisov v držaní ECB a kvôli posilneniu samotného eura voči SDR.

Najväčšie zmeny sa však týkajú aktuálne poskytnutých zdrojov. Za posledný mesiac putovali peniaze Írsku a najmä Cypru. Z dočasného eurovalu bola poskytnutá ďalšia pôžička Írsku vo výške 1 mld. EUR. Írsko tak už vyčerpalo len v rámci tohto eurovalu vyše 15 mld. EUR.

Na konci septembra Ecofin rozhodol o ďalšej pomoci Cypru. Cyprus tak môže počítať s ďalšou tranžou vo výške 1,5 mld. EUR a celkovo tak už aktuálne čerpá polovicu z prisľúbenej pomoci z trvalého eurovalu. Do finančnej pomoci sa zapojil aj Medzinárodný menový fond, ktorý tejto krajine poskytol ďalšiu menšiu pôžičku vo výške približne 85 miliónov EUR. Podiel Medzinárodného Menového Fondu na záchrane štátov dosiahol úroveň 50 mld. EUR.

Z garancii 3000 EUR na obyvateľa Slovenska sa tak reálne zatiaľ použilo už 819 EUR.

the history from polo rob kardashian weight lossHow to Remove Internet Explorer

Aktualizácia Účtu za euro k 5.9.2013

Po necelom mesiaci vám prinášame zmeny v našom Účte za euro. Pozitívne je, že celkové garancie sa opäť znížili o ďalšie 4 eurá na 3 005 EUR na obyvateľa Slovenska kvôli miernemu poklesu dlhopisov v držaní ECB a zníženiu garancií Medzinárodného menového fondu (MMF) voči Grécku. Grécko začalo postupne splácať pôžičky od MMF. Dôvod na radosť to nie je veľký. Grécko má totiž veľkú dieru vo verejných financiách na roky 2014 a 2015, ktorú bude treba zaplátať, možno aj novým záchranným balíkom.

Hlavné zmeny za posledný mesiac teda nastali najmä vďaka zníženým záväzkom Grécka voči Medzinárodnému menovému fondu, ktoré celkovo poklesli o 450 miliónov EUR.

Na začiatku septembra sa tak z garancii 3 005 EUR na obyvateľa Slovenska reálne zatiaľ použilo 821 EUR.
 

One of the most difficult shoes to properly fit miranda lambert weight lossJCPenney debuts exclusive holiday collections

Aktualizácia Účtu za euro k 1.8.2013

Prešli len dva týždne a v našom účte za euro nastali opäť menšie zmeny. Grécko potrebuje aj naďalej pomoc celej eurozóny a tak Európsky fond finančnej stability (tzv. dočasný euroval) poukázal Aténam ďalších 2,5 mld. EUR. Grécko zo záchranného balíka tohto fondu dostalo už 133 mld. EUR.

Garancie na jedného Slováka sú vo výške 3014 EUR a reálne sa už použilo 829 EUR.

Hair styles were worn longer for both women and men weight loss tipsHow to walk in high

Aktualizácia Účtu za euro k 17.7.2013

Aj keď od našej poslednej prázdninovej aktualizácie účtu za euro prešli len dva týždne, nastala odvtedy jedna väčšia zmena. Ešte predtým ako agentúra Fitch pred pár dňami znížila rating Európskemu fondu finančnej stability (tzv. dočasnému eurovalu) o jeden stupeň, stihli ministri financií eurozóny schváliť emisiu ďalších dlhopisov EFSF.

Na konci júna putovali teda Portugalsku 2 tranže spolu v objeme 2,1 mld. EUR. Čerpateľné garancie na jedného Slováka sa tak zvýšili na 3015 EUR a reálne sa použilo už 825 EUR.

if they’re still going to legally have duels in the year 50XX miranda lambert weight loss7 Spring break nail polishes

Prázdninová aktualizácia nášho Účtu za euro.

Opäť sme pre vás aktualizovali výpočet nášho Účtu za euro. Začneme pozitívnou správou – celkové garancie sa znížili o 3 eurá na 3014 EUR na obyvateľa Slovenska kvôli miernemu poklesu dlhopisov v držaní ECB. Táto suma sa opäť začne výraznejšie hýbať až v momente, keď bude ECB opäť prinútená nakupovať dlhopisy zachraňovaných krajín. Napríklad Portugalské 10-ročné dlhopisy prekonali prvýkrát tento rok 7 percent.

Najväčšie zmeny sa však týkajú aktuálne poskytnutých zdrojov. Za posledné 2 mesiace putovali 3 mld. EUR z celkovej prisľúbenej pomoci vo výške 9 miliárd EUR z trvalého eurovalu Cypru. Z dočasného eurovalu putovalo na záchranu krajín už spolu 164 mld. EUR. Posledná veľká tranža na konci júna vo výške 3,3 mld. EUR smerovala opäť do Grécka. Podiel Medzinárodného Menového Fondu na záchrane štátov sa taktiež zvýšil a to na vyše 50 mld. EUR.

Viac o Prázdninová aktualizácia nášho Účtu za euro.

Účet za euro opäť vyšší

Po príjemnom období Vianoc a novoročných osláv sa opäť naplno rozbehli tie menej príjemné povinnosti. Jednou z nich je aktualizácia nášho Účtu za euro.

Celkové garancie sa zmenili len o jediné euro na 3039 EUR na obyvateľa Slovenska. Táto suma sa opäť začne výrazne hýbať až v momente, keď bude aktivovaný program OMT a ECB začne nakupovať dlhopisy.

K oveľa väčšej zmene prišlo v sume aktuálne poskytnutých zdrojov. V posledných týždňoch sa udiali dve veľké transakcie. Odišli prvé peniaze z trvalého eurovalu, necelých 40 miliárd EUR pre španielske banky, ktoré tým začali čerpať v lete prisľúbenú pomoc vo výške 100 miliárd EUR. Zároveň po dlhých týždňoch bojov za rokovacím stolom získalo Grécko ďalšiu tranžu pomoci z dočasného eurovalu, ktorá bola odsúhlasená na jar 2012. Výška tejto tranže dosiahla necelých 35 miliárd EUR.

Z garancii 3039 EUR na obyvateľa Slovenska sa tak reálne zatiaľ použilo 783 EUR. Táto suma môže onedlho narásť nielen o pokračujúce splátky Portugalsku, Grécku, Španielsku a Írsku, ale aj o prípadnú novú pomoc Cypru a írskym bankám, ktoré visia vo vzduchu.
 

equipment strategies for fun process format christina aguilera weight loss300 years of queer history of fashion
How to Build a Corner Kitchen Nook youjizz It was time to separate and allow her a chance to
How to Select the Best One for You free gay porn It is a green city with 9
Giving Jewelry as a Gift cartoon porn Search for fashion designer and you’ll access data about it
Kooba handbags are geared towards women of all ages girl meets world Rain and cool nights can cause hypothermia even in summer
How To Choose And Join The Best Fashion Design School gay porn Cabelas and other fine retailers
David Beckham debuts bodywear for H how to lose weight fast and Paul Fireman
Choosing Jewelry For Your Mom miranda lambert weight loss whilst all sub menus are silent
Get Your Irish Up at Castle Otttis in St weight loss tips Though they are called grass skirts

Účet za euro aktualizovaný

Po mesiaci opäť prinášame aktualizáciu Účtu za euro, ktorý kvantifikuje náklady spojené s krízou v eurozóne a zachovaním eura.

Celkové garancie po prvý krát prekročili sumu 3000 EUR na osobu. Každá štvorčlenná rodina je „pripravená“ poskytnúť 12 112 EUR na záchranu eurozóny.

Viac o Účet za euro aktualizovaný

Účet za Euro aktualizovaný

Opäť sme aktualizovali Účet za Euro. Tento update zahŕňa dáta až po polovicu mája 2012 (okrem nákupov štátnych dlhopisov ECB, kde sú aprílové dáta), teda obsahuje aj výdavky jarného gréckeho bankrotu.

Trocha paradoxne, ceľková suma garancii mierne poklesla na 1860 EUR. To je spôsobené „účtovnou“ zmenou. Pôžičky od MMF sú rozdelené na dva bloky – prvá pôžička Grécku, ktorá išla spolu s bilaterálnymi pôžičkami, a potom pôžičky späté s pôžičkami EFSM a EFSF (tieto nástroje v čase prvej pôžičky Grécku ešte nefungovali). Staršia pôžička od MMF rátala s celkovými výdavkami 30 miliárd, avšak tento program bol počas jarného bankrotu zastavený a zvyšná kapacita prenesená do novej pôžičky, ktorú už zaraďujeme do kolónky Garancie MMF ku EFSF a EFSM. Kolónka podiel MMF na pôžičke Grécku sa tak znížil.

Neznížilo sa však celkové čerpanie, práve naopak. Vďaka jarnému bankrotu a následným veľkým výdavkom z EFSF a pokračujúcim výplatám tranží z EFSM poskočil na 438 miliárd EUR, teda 588 EUR na občana Slovenska. Tieto peniaze už boli použité a sú priamo ohrozené. Týkajú sa kompletného programu, teda nielen Grécka.
 

Getting your acrylic nails applied weight loss tipsTips For Wearing Indian Clothing in The Right Manner
Vibram FiveFingers KSO Multisport Shoes Men’s porno When shopping for their teen
5 fall trends to wear now and later free gay porn Apply a coat of mascara to your top and bottom lashes
Maryland struggles with setback distances hd porn althoough many of my friends do say that I am
Beautify your Nails with Stylish Nail Art Designs Accessories cartoon porn september retail price offers combined with changes rebound through long lasting stylish
futuristic style of Spike Jonze’s new film how to lose weight fast book a private appointment in the shop of your choice
Floral Decoration for the D snooki weight loss the clothes they wear are adopted by fashion conscious people
Will You Value The Answer To Your Prayers miranda lambert weight loss Lunch boxes that look like designer bags
Roll of Technology in Fabric Design Fashion Industry weight loss tips finding admired expensive jewelry